Ban Truyền thông hành hương Đức Mẹ Bãi Dâu

Ban Truyền thông hành hương Đức Mẹ Bãi Dâu

Hoạt Động Truyền Thông - Sep 06/09/2015

Để chuẩn bị cho ngày lễ mừng kính Thánh Matthêu bổn mạng ban mục vụ truyền thông giáo xứ (MVTTGX),  Ban truyền thông tổ chức  hành hương  Đức Mẹ Bãi Dâu- Vũng Tàu, hai ngày 29-30/8/2015, trong chuyến đi này ngoài các thành viên còn có gia đình,  quý vị hỗ trợ Ban MVTTGX, nhằm mang lại cho mọi người niềm vui gặp gỡ, cùng sự thân ái nơi tình yêu Chúa trong những trách nhiệm phục vụ giáo xứ cùng với nhau. Đồng thời cũng là dịp để cảm ơn sự cộng tác đóng góp của các thành viên trong gia đình.

Phục vụ Chúa bao gồm nhiều lãnh vực không kể ra hết được. Anh em truyền thông có thời gian và  làm tròn sứ vụ đã lãnh nhận, cũng phải nhờ những chia sẻ, gánh vác quan trọng khác của vợ con trong gia đình như: Chăm sóc dạy dỗ con cái, ổn định kinh tế… và cũng rất cần sự khích lệ tinh thần, góp phần hỗ trợ trong việc phục vụ Chúa. Nếu không có sự hy sinh thầm lặng đó, thật khó để hoàn thành trách nhiệm.

Năm tân Phúc-Âm-hóa Đời sống Gia đình Cộng đoàn giáo xứ, cũng là đề cao vai trò phục vụ Chúa của mọi người, vì chúng ta đều là công cụ và qua tay Chúa tất cả những việc gì chúng ta làm đều nhằm tôn vinh Ngài. Và ta cũng phục vụ, cảm ơn và mang lại niềm vui cho nhau qua những chuyến hành hương.

Quý vị xem thêm hình xin click vào đây

Bài: Văn Chung Hình: ThucDo