BÁNH HẰNG SỐNG

BÁNH HẰNG SỐNG

SUY NIỆM - May 04/05/2017

Thứ Sáu tuần III PS

Ga 6, 52-59

Theo ngôn ngữ của Phúc Âm Gioan, giờ của Ngài tức là lúc Ðức Kitô được treo lên, lúc Ngài trở thành hiến vật để cứu sống muôn người. Trong cuộc sống mỗi người Kitô hữu cũng sẽ có những giờ đòi buộc họ là chịu khổ đau Thập Giá. Ðây sẽ là cơ hội quí báu để họ góp phần vào hy tế của Chúa Giêsu được tái diễn mỗi ngày qua Thánh Lễ.

Ngay sau khi tuyên bố mình là Bánh Hằng Sống từ trời xuống (Ga 6, 52), Chúa Giêsu tiếp tục mời gọi người tin hãy đến ăn và uống thịt máu Ngài để có được sự sống đời đời. Không ai ngoài một mình Ngài dám nhận và đúng thật là “Bánh Hằng Sống” bởi vì Ngài chính là Sự Sống, Ngài đến từ Cha, Đấng Hằng Sống. Hơn nữa, Ngài đã hiến dâng chính mạng sống mình làm giá chuộc nhân loại, để minh chứng điều Ngài tuyên bố. Bởi cái chết và sự sống lại của Ngài, Chúa Giêsu đã trở nên, qua bí tích Thánh Thể, nguồn lương thực nuôi sống người tín hữu trên đường về Quê Trời.

Chúa Giêsu giới thiệu chính Ngài như là lương thực đích thực. Tuy nhiên, Ngài là một loại lương thực khác biệt. Trong khi thức ăn thông thường mà chúng ta tiếp nhận phải biến đổi và dự phần vào cuộc sống con người, thì trong Bí tích Thánh Thể, chính chúng ta là người thông phần vào sự sống của thức ăn mà chúng ta lãnh nhận.

Trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê su nhắc đi, nhắc lại việc ăn Thịt và uống Máu Chúa tức trọn vẹn con người của Ngài thì sẽ sống muôn đời, và Ngài sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì Thịt Ngài chính là của ăn và Máu Ngài thật là của uống. Đồng thời, ăn Thịt và uống Máu Chúa sẽ được kết hiệp mật thiết với Ngài, được hiệp thông với nhau, được tham dự vào sự sống của Thiên Chúa (x Ga 6, 52- 59)

Thật vậy, trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã lập Bí Tích Thánh Thể để trao ban Mình và Máu Ngài cho chúng ta khi Ngài cầm lấy bánh và rượu, dâng lời chúc tụng, tạ ơn và trao cho các môn đệ : Hãy cầm lấy mà ănnày là Mình Thầy hiến tế vì anh em…, hãy cầm lấy mà uống này là Máu Thầy đổ ra vì anh em…(x Lc 22,19-20) Và Ngài đã hoàn tất của lễ dâng lên Chúa Cha bằng cuộc hy hiến chính mình. Ngài nhận lấy cái chết nhục hình trên Thánh Giá để cứu chuộc nhân loại, để chúng ta được sống và sống muôn đời.

Ta chân nhận nghĩa về sâu xa Thánh Lễ trên Thập Giá của đoạn Tin Mừng hôm nay, vì Thánh Lễ cũng là một hy tế tái diễn hy tế Thập Giá. Trong lễ hy tế, vật hy tế chính Thịt và Máu Chúa. Trong Thánh Lễ, bánh và rượu – hay nói cách khác – Thịt và Máu Chúa Giêsu được dùng của lễ.

Thật vậy, hy tế Thập Giá có giá trị cứu rỗi đặc biệt đòi hỏi người tham dự có một thái độ đặc biệt: "Ai không ăn Thịt Ta và uống Máu Ta thì sẽ không có sự sống". Lệnh truyền này còn được nhắc lại rất trang trọng trong nghi thức thiết lập phép Thánh Thể ở Nhà Tiệc Ly: "Hãy cầm lấy mà ăn… Hãy cầm lấy mà uống". Ăn uống bây giờ không còn là ăn bánh uống rượu để kỷ niệm mà là đón nhận chính Mình Máu Chúa Giêsu.

Ăn Thịt và uống Máu Chúa còn là chia sẻ niềm hạnh phúc của sự hiệp nhất yêu thương vì “không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13). Cho nên, đến với Chúa Giê su Thánh Thể là đến với tình yêu để đón nhận tình yêu Chúa, là sống trong tình yêu và trao ban tình yêu ấy cho anh chị em đồng loại. Đây chẳng phải là hiệu quả của việc tham dự Bí tích Thánh Thể sao?

Ngày hôm nay Chúa vẫn hằng ban Thịt và Máu Ngài cho chúng ta qua Bí Tích Thánh Thể. Ngài mời gọi chúng ta đến ăn Thịt và uống Máu Ngài để chúng ta đươc dưỡng nuôi và lớn lên trong đức tin, đức cậy và đức mến. Chính nhờ việc tham dư vào hy tế sống động này mà chúng ta được giao hòa với Thiên Chúa và anh em, được Thánh hóa bản thân ngày càng nên giống Chúa hơn, và được sống an vui hạnh phúc không những ở đời này mà cả đời sau.

Chúa Giêsu tuyên bố Ngài chính là manna mới và đích thực, mang lại sự sống đời đời cho những ai “ăn thịt và uống máu” Ngài. Chúa Giêsu cố gắng thuyết phục người Do thái tin và đón nhận Ngài vì lợi ích của chính họ, nhưng thất bại. Lý do chủ yếu có lẽ nằm ở chỗ họ không thể vượt qua cách hiểu thông thường, vật chất về việc ăn thịt và uống máu Chúa Giêsu, và cho đó là việc man rợ, mất nhân tính. Tuy nhiên, ta cũng có thể nghĩ đến một lý do khác, đó là từ chỗ bất ngờ, họ đi đến chỗ nghi ngờ lòng yêu thương, nhân từ của Chúa Giêsu, Đấng tuyên bố hy sinh mạng sống mình vì lợi ích của người khác.

Người môn đệ Chúa Giêsu được mời gọi đem tinh thần yêu thương của Tin Mừng thấm nhập vào mọi thực tại của thế giới này, giới thiệu và giúp mọi người tiến tới Chúa Giêsu, Tình Yêu tự hiến và là khuôn mẫu của mọi tình yêu. Để làm được điều đó, người môn đệ trước hết phải cảm nhận cách sâu xa tình yêu trao ban của Chúa Giêsu qua việc siêng năng lãnh nhận Thánh Thể, và lấy đó làm khuôn mẫu cho mình.

Hẳn ta còn nhớ thánh Phaolô đã nhắc nhở: "Hễ ai ăn uống cách bất xứng, chẳng phân biệt thân thể Chúa, thì người ấy ăn uống án phạt cho mình". Sự sống đời đời đã trở nên hình phạt vì thái độ bất xứng của kẻ lãnh nhận. Bởi thế, lãnh nhận Thánh Thể không đơn thuần là việc ăn uống để có được sức mạnh, nhưng còn đòi hỏi con người phải biết hiến dâng qua việc chuẩn bị tâm hồn để đón nhận.

Xin Chúa cho ta mau đến với Bí Tích Thánh Thể, kín múc nơi Chúa nguồn sinh lực dồi dào để ta mỗi ngày trở nên giống Chúa hơn, biết trao ban chính mình cho tha nhân bằng cách sống quảng đại, quên mình, dấn thân phục vụ trong tinh thần yêu thương và tha thứ.

Tuệ Mẫn