Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home2/gxphu943/public_html/wp-content/themes/maintheme/header.php on line 11

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home2/gxphu943/public_html/wp-content/themes/maintheme/header.php on line 16
Bắt chước
Bắt chước

Bắt chước

Thiếu Nhi Thánh Thể - Mar 24/03/2014

Bắt chước tốt hay không? Thật ra có nhiều điều bắt chước tốt và có nhiều điều bắt chước không tốt. Bắt chước học hành, lễ phép, làm ăn..v.v thì là những điều tốt. Nhưng bắt chước rượu bia, hút thuốc, sì ke, ma túy, cờ bạc..v.v

Bắt chước tốt hay không? Thật ra có nhiều điều bắt chước tốt và có nhiều điều bắt chước không tốt. Bắt chước học hành, lễ phép, làm ăn..v.v thì là những điều tốt. Nhưng bắt chước rượu bia, hút thuốc, sì ke, ma túy, cờ bạc..v.v thì không tốt.

Nhưng con người lạ lắm. Ðiều tốt thì khó bắt chước, mà ngược lại điều không tốt thì dễ bắt chước. Có cha mẹ nào dạy con cái điều không tốt đâu? Có trường học nào mà dạy học sinh điều không tốt đâu? Nhưng ngoài xã hội lại đầy dẫy tội phạm.

Dân tộc nào cũng có những điều tốt và không tốt, chúng ta ở Úc bắt chước những điều tốt của họ như là “Ngày Nhớ Ơn Mẹ, Ngày Nhớ Ơn Cha.” Nhưng cũng có những điều mà chúng ta không bắt chước, như là trong vấn đề lễ phép. Trẻ con gặp người lớn chào “Hi”, học sinh gặp thầy cô cũng “Hi.” Thanh niên nam thì xỏ lổ tai, lổ mũi; nhuộm tóc đủ màu; ăn mặc hở hang, những điều nầy làm đau đầu những bậc cha mẹ không ít. Trước khi dạy dỗ con cái thì cha mẹ phải làm gương. Chớ mình hút thuốc, uống rượu bảo con đừng làm thì làm sao chúng nghe theo được. Một người cha tay cầm chai rượu đi lảo đão, ông nghe tiếng động nhìn lại phía sau thì thấy đứa con trai bước ngay theo dấu chân của mình..v.v

Phao Lô kêu gọi người tin Chúa như thế nầy “Hãy bắt chước tôi, cũng nhưng chính mình tôi bắt chước Ðấng Christ vậy.” (I Côrinhtô 11:1).

Bạn đang bắt chước ai, và bắt chước điều gì? (xem thêm Philíp 4:9).

MS Trần Ngọc Chánh