Bí mật của Kinh Thánh – Kinh Thánh là một quyển sách của những câu chuyện

Bí mật của Kinh Thánh – Kinh Thánh là một quyển sách của những câu chuyện

Tài liệu tham khảo - Mar 24/03/2014

Khi đến với Kinh Thánh, người ta thường mong được hiểu thêm gì đó về luật lệ, truyền thống, lịch sử, các nghi lễ,… Không, đó không phải là mục đích của Đức Chúa Trời

Khi đến với Kinh Thánh, người ta thường mong được hiểu thêm gì đó về luật lệ, truyền thống, lịch sử, các nghi lễ,… Không, đó không phải là mục đích của Đức Chúa Trời khi Ngài ban Kinh Thánh cho loài người. Kinh Thánh là một quyển sách tuyệt vời, một quyển sách sống động, nó tường thuật lại những mẫu chuyện giữa con người với Đức Chúa Trời. Thật vậy, từ Cựu Ước đến Tân Ước, trải qua bao nhiêu thế hệ khác nhau, con người dù xuất thân từ nhiều thành phần khác nhau, có tuổi tác, dân tộc, văn hóa khác nhau, nhưng vẫn kinh nghiệm được Đức Chúa Trời một cách sống động. Đức Chúa Trời luôn hiện ra và nói chuyện với họ. Họ không chỉ tin Chúa mà họ quen có một mối quan hệ hai chiều với Đức Chúa Trời: Chúa nghe tiếng họ và họ nghe tiếng Chúa.

Thời Cựu Ước

Trong thời Cựu Ước, Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp, Nô-ê, Đa-vít, Sa-lô-mon, Môi-se, Đa-ni-ên, Sa-mu-ên,… đều có mối quan hệ gần gũi với Chúa. Xin nêu một số ví dụ ở dưới.

Khi Áp-ra-ham còn đang ở thành Mê-sô-bô-ta-mi, ở giữa họ hàng của ông, thì Đức Chúa Trời vinh hiển đã hiện ra với ông. Không chỉ có Chúa Cha mà Chúa Giê-su cũng đã gặp gỡ ông và Áp-ra-ham đã nức lòng mừng rỡ khi thấy Chúa Giê-su (xem Giăng 8:56-58). Đức Chúa Trời bảo ông rời bỏ quê hương và bà con để đi đến nơi Ngài chỉ (xem Công Vụ. 7:2-8). Hãy tưởng tượng xem nếu bạn đang ở quê hương bạn, trong vòng họ hàng, thì một người lạ mặt bảo bạn phải rời bỏ gia đình, quê hương để đi theo người đó đến một xứ xa lạ thì bạn có đi không? Đức Chúa Trời đã phải hiện ra với Áp-ra-ham nhiều nên ông mới có thể tin tưởng và đi theo. Đặc biệt, Áp-ra-ham thân với Đức Chúa Trời đến nỗi Ngài không thể giấu ông điều Ngài định làm (Sáng Thế Ký 18:17). Nếu bạn gần gũi với Đức Chúa Trời, chắc chắn Ngài sẽ bày tỏ cho bạn biết những điều ẩn sâu trong lòng Ngài.

Vua Đa-vít cũng rất gần gũi Chúa, là một người rất hiểu lòng Đức Chúa Trời, biết Ngài muốn gì và là người đầu tiên muốn xây cho Đức Chúa Trời một đền thờ. Khi Đa-vít nói ý định này ra với Đức Chúa Trời, Ngài vui mừng đến nỗi hứa sẽ cho một hậu duệ của ông làm vua trị vì mãi mãi trên trái đất này. Người hậu duệ này chính là Chúa Giê-su Christ.

Câu chuyện của Môi-se cũng tuyệt vời. Ai cũng biết Đức Chúa Trời dùng ông để dẫn dân Chúa ra khỏi Ai Cập. Nhưng bạn có biết rằng Đức Chúa Trời rất thân với Môi-se, đã nói chuyện với Môi-se như một người nói chuyện với bạn của mình không? Chẳng phải trong Giăng 15:15, Chúa muốn xem chúng ta như là bạn của Ngài và muốn tỏ cho chúng ta biết những điều mà Ngài nghe từ Cha sao? Chúa không muốn chúng ta theo Chúa một cách mù quáng, mà muốn chúng ta thân mật với Ngài và nghe tiếng Ngài.

Chúa không chỉ hiện ra với người trưởng thành mà Ngài còn hiện ra với người nhỏ tuổi nữa. Cậu bé Sa-mu-ên được Chúa gọi ba lần trong đêm khuya, tưởng là thầy của mình gọi. Đến lần thứ tư, cậu thưa với Chúa rằng: „Xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài đang nghe“ (1.Sa-mu-ên 3:10). Câu chuyện này đã vực dậy trong tôi một khao khát cháy bỏng lúc còn thơ ấu. Tôi khao khát được nghe tiếng Chúa như cậu bé Sa-mu-ên vậy. Nhiều đêm tôi nói với Chúa: „Chúa ơi, xin Chúa hãy gọi con như Ngài gọi Sa-mu-ên. Con muốn nghe được tiếng Ngài“. Qua câu chuyện Sa-mu-ên, tôi nhận ra được một điều rằng đằng sau các luật lệ, hình thức trong nhà thờ Công Giáo có ẩn chứa một điều thật: Chúa là Đấng sống và người ta có thể nghe tiếng Ngài lúc còn sống. Và tôi đã khát khao tìm kiếm điều này trên 20 năm. Khi đến được Hội Thánh đích thực của Ngài, tôi nghe được tiếng Chúa rất rõ và tôi rất hạnh phúc khi sống trong sự hiện diện của Đấng Tối Cao.

Thời Tân Ước

Khi Chúa Giê-su đến thì con người có kinh nghiệm Đức Chúa Trời qua Ngài thật rõ. Lúc Ngài nói cũng là lúc Cha nói. Chúa Giê-su đã bày tỏ sự vinh hiển của Cha ra cho thế gian.

Nhưng sau khi Chúa Giê-su chịu chết và lên trời, Ngài vẫn tiếp tục hiện ra với các môn đệ và dẫn dắt họ thực hiện công việc của Ngài. Nhân vật chính trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ chính là Thánh Linh.
Ở Công Vụ Các Sứ Đồ chương 9, khi Sau-lơ, tên cũ của Phao-lô, dẫn người đi bắt bớ Hội Thánh thì Chúa Giê-su đã hiện ra với ông, ánh sáng rực rỡ từ trời bao lấy ông làm ông ngã ngựa té xuống đất và bị mù trong ba ngày. Phao-lô nghe tiếng Chúa: „Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ Ta?“. Sau đó Chúa lại hiện ra với A-na-nia, một môn đệ tầm thường, chỉ được nhắc đến một lần, sai ông làm cho Phao-lô sáng mắt và làm báp-tem cho Phao-lô. Lúc Chúa mới nói vậy thì A-na-nia nghi ngờ, hỏi Chúa có biết Sau-lơ đã làm hại biết bao thánh đồ tại Giê-ru-sa-lem và đang trên đường bắt bớ Hội Thánh không? Sau đó Chúa đã xác nhận lại ý Ngài cho A-na-nia rõ. Tuyệt phải không?

Chúa không chỉ hiện ra với môn đệ mà còn hiện ra với người trong dân ngoại nữa. Chúa đã hiện ra với Cọt-nây, người La Mã, nói ông cho người sang thành khác để mời Phi-e-rơ đến. Chắc hẳn Chúa phải cho Cọt-nây rõ biết địa chỉ nhà mà Phi-e-rơ đang ở tạm vì nếu không có địa chỉ thì làm sao tìm được Phi-e-rơ. Phương tiện đi lại thời đó khó khăn và lúc đó điện thoại cũng chưa được phát minh. Sau đó Chúa lại hiện ra với Phi-e-rơ, nói cho Phi-e-rơ biết rõ là Chúa sai họ đến gặp ông. Lúc đến nhà Cọt-nây thì bà con và bạn bè của Cọt-nây đã đợi sẵn. Phi-e-rơ chỉ cần chia sẻ một lát là hàng chục người ngoại được cứu và nhận được Thánh Linh. Nếu chúng ta được Chúa dẫn dắt và ban cho cánh cửa mở, chúng ta sẽ không tốn nhiều sức mà sẽ kết được nhiều quả cho Chúa. Ngoài ra Chúa còn hiện ra với Giăng, Phi-líp và với rất nhiều anh em khác nữa…

Vậy thời bây giờ thì sao? Con người không thể nghe được tiếng Chúa được nữa? Không phải như vậy đâu. Bây giờ vẫn còn có thể nghe tiếng Chúa được vì Chúa ở trong chúng ta, như Ngài đã sống trong các môn đệ sau khi Chúa lên trời. Trong Giăng 10, Chúa nói chiên Chúa sẽ nghe tiếng Chúa và quen tiếng Ngài. Các bạn trẻ, xin đừng xem những điều này là một câu nói suông, sáo rỗng mà hãy khao khát được nghe tiếng Chúa. Hãy kiên nhận xin Chúa cho bạn quen biết Ngài như Giăng 10:27 „Chiên Ta nghe tiếng Ta, Ta quen nó, và nó theo Ta“.

„Nhưng phước cho mắt các ngươi, vì thấy được; phước cho tai các ngươi, vì nghe được!“ (Ma-thi-ơ 13:16). Nguyện xin Chúa mở mắt, mở tai cho chúng ta để chúng ta không đi theo Ngài một cách mù quáng.

St