BÍ TÍCH HOÀ GIẢI

BÍ TÍCH HOÀ GIẢI

Cẩm Nang Các Nghi Thức - Mar 24/03/2014

THIÊN CHÚA LÀ CHA HAY THƯƠNG XÓT, ĐÃ NHỜ SỰ CHẾT VÀ SỐNG LẠI CỦA CON CHÚA MÀ GIAO HOÀ THẾ GIAN VỚI CHÚA VÀ BAN THÁNH THẦN ĐỂ THA TỘI. XIN THIÊN CHÚA DÙNG TÁC VỤ CỦA HỘI THÁNH MÀ BAN CHO ÔNG (BÀ, ANH, CHỊ, CON) ƠN THA THỨ VÀ BÌNH AN. VẬY TÔI (THA) THA TỘI CHO ÔNG (BÀ, ANH, CHỊ, CON) NHÂN DANH CHA + VÀ CON VÀ THÁNH THẦN.

  1. .   CÔNG THỨC THA TỘI

Tại toà giải tội, khi nghe hối nhân xưng tội và khuyên bảo xong, linh mục giơ hai tay (hay ít là tay phải) trên đầu hối nhân và đọc công thức tha tội như sau (HG 46):

THIÊN CHÚA LÀ CHA HAY THƯƠNG XÓT, ĐÃ NHỜ SỰ CHẾT VÀ SỐNG LẠI CỦA CON CHÚA MÀ GIAO HOÀ THẾ GIAN VỚI CHÚA VÀ BAN THÁNH THẦN ĐỂ THA TỘI. XIN THIÊN CHÚA DÙNG TÁC VỤ CỦA HỘI THÁNH MÀ BAN CHO ÔNG (BÀ, ANH, CHỊ, CON) ƠN THA THỨ VÀ BÌNH AN. VẬY TÔI (THA) THA TỘI CHO ÔNG (BÀ, ANH, CHỊ, CON) NHÂN DANH CHA + VÀ CON VÀ THÁNH THẦN.

Hối nhân đáp: Amen

Linh mục: Chúc ông (bà, anh, chị, con) về bình an.

Hối nhân đáp: Tạ ơn Chúa

II. NGHI THỨC SÁM HỐI CHUNG

VÀ GIẢI TỘI RIÊNG

1. NHỮNG LƯU Ý MỤC VỤ CẦN BIẾT TRƯỚC

1. Giáo Hội khích lệ mỗi giáo xứ hay cộng đoàn tu trì vào các dịp lễ hay mùa phụng vụ đặc biết, ví dụ bổn phận giáo xứ, mùa vọng, mùa chay… nên có buổi sám hối chung để chuẩn bị tâm hồn cử hành đại lễ. Các buổi sám hối chung này vừa giúp cho người tín hữu thấy những giới hạn và tội lỗi của con người, vừa nói lên sự liên đới hiệp thông trong một cộng đoàn.

2. NGHI THỨC SÁM HỐI CHUNG VÀ GIẢI TỘI RIÊNG

Mở đầu

Khi mọi người tề tựu đông đảo, cộng đoàn hát một bài ca mở đầu nói lên tâm tình sám hối, sau đó chủ sự bắt đầu như sau:

Chủ sự: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần

Mọi người: Amen

Chủ sự: Nguyện xin ân sủng, lượng từ bi và phúc bình an của Thiên Chúa Cha và Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc chúng ta, ở cùng anh chị em.

Mọi người: Và ở cùng cha.

Kế đó chủ sự nói vắn tắt mấy lời về buổi cử hành sám hối, sau đó ngaì đọc lời nguyện sau đây:

Chủ sự mời gọi và cầu nguyện:

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa là Đấng kêu mời chúng ta trở về, ban cho chúng ta ơn sám hối thật sự và hữu hiệu.

(thinh lặng giây lát)

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa nhậm lời chúng con cầu khẩn, và tha thứ các tội lỗi chúng con thú nhận cùng Chúa, để chúng con được Chúa thương ban ơn tha thức và bình an. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Mọi người: Amen

Phụng vụ Lời Chúa

Bài đọc I (Is 55,6-9) – hoặc một bài khác phù hợp

Bài trích sác Tiên tri Isaia

Hãy tìm Chúa khi còn tìm được, hãy kêu cầu Người còn ở gần. Kẻ gian ác hãy bỏ đường lối mình, và kẻ bất lương hãy bỏ những tư tưởng mình, hãy trở về với Chúa, thì Người sẽ thương xót, hãy trở về với Thiên Chúa chúng ta, vì Chúa rộng lòng tha thứ. Vì tư tưởng Ta không phải là tư tưởng các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của ta, Chúa phán như vậy. Như trời cao hơn đất thế nào, thì đường lối Ta vượt trên đường lối các ngươi, và tư tưởng Ta cũng vượt trên tư tưởng các ngươi thế ấy. Đó là lời Chúa.

Đáp ca (Tv 50,3-4,5-6a, 12-13,14.17)

X. Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, xoá tội con theo lượng cả đức từ bi. Xin rửa con tuyệt gốc lỗi lầm, và tẩy con sạch lâng tội ác.

Đ. Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, vì con đã phạm tội.

X. Vì sự lỗi con, chính con đã biết, và tội con ở trước mặt con luôn. Con phạm tội phản nghịch cùng một Chúa.

Đ. Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, vì con đã phạm tội.

X. Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch, và canh tân tinh thần cương nghị trong người con. Xin đừng loại con khỏi thiên nhan Chúa, chớ thu hồi Thánh Thần Chúa ra khỏi con.

Đ. Lạy Chúa, nguyện  thương con theo lòng nhân hậu Chúa, vì con đã phạm tội.

X. Xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ, vời tinh thần quảng đại, Chúa đỡ nâng con. Lạy Chúa xin mở môi con, để miệng con loan truyền lời ca khen.

Đ. Lạy chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, vì con đã phạm tội.

Bài đọc II (Rm 6,2-4.12-14) – hoặc một bài khác phù hợp

Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, chúng ta là những người đã chết cho tội, làm sao chúng ta còn sống trong tội được nữa? Hay anh em không biết rằng: tất cả chúng ta đã chịu phép rửa trong sự chết của Người, và chúng ta đã cùng chịu mai táng với Người, bởi được thanh tẩy trong sự chết của Người, để như Đức Kitô nhờ vinh hiển của Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta cũng phải sống đời sống mới như thế. Vì vậy, nguyện cho tội lỗi đừng thống trị trị trong xác hay chết của anh em, khiến anh em phải vâng phục những dục vọng của nó. Anh em cũng đừng dùng các chi thể của anh em làm khí giới của gian tà để phục vụ tội lỗi, nhưng hãy hiến thân cho Thiên Chúa, như những người từ trong cõi chết sống lại, và hãy hiến dâng các chi thể anh em làm khí giới đức công bình để phục vụ Thiên Chúa. Vì chưng, tội lỗi không còn làm bá chủ anh em: bởi anh em không còn ở dưới chế độ lề luật, nhưng dưới chế độ ân sủng. Đó là lời Chúa.

Câu xướng trước Phúc Âm (Ed 33-11)

Chúa phán: Ta không không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và sống.

Tin Mừng (Lc 24,46-48) – hoặc một bài khác phù hợp

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Luca

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như đã ghi chép là Đức Kitô phải chịu khổ hình và ngày thứ ba từ cõi chết sống lại; rồi phải nhân danh Người mà rao giảng sự thống hối và ăn năn, để lãnh ơn tha tội cho muôn dân bắt đầu từ thành Giêrusalem. Còn các con, các con sẽ làm chứng về những điều ấy”. Đó là lời Chúa.

Chủ sự gợi ý sám hối:…………………..

Nghi thức giao hoà (mọi người đứng)

Chủ sự mời gọi:

Anh chị em thân mến, chúng ta có Chúa Kitô Đấng Cứu Chuộc là vị Trạng Sư công chính trước toà Chúa Cha. Vậy chúng ta hãy khiêm tốn nài xin Chúa tha tội và tẩy rửa chúng ta sạch mọi điều gian ác.

X. Chúa đã đến để rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó và chữa lành những người nghèo khổ trong tâm hồn.

Đ. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

X. Chúa đã tha thức cho người phụ nữ, vì bà đã yêu mến nhiều.

Đ. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

X. Chúa không đến để kêu gọi những người công chính, nhưng kêu gọi những người tội lỗi.

Đ. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

X. Chúa đã không khước từ tiếp xúc với những người thu thuế và tội lỗi.

Đ. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

X. Chúa đã vác chiên lạc trên vai mà đem về đàn.

Đ. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

X. Chúa đã không kết án người phụ nữ ngoại tình, nhưng cho về bằng an.

Đ. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

X. Chúa đã kêu gọi Giakêu ăn năn hối cải và sống đời sống mới.

Đ. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

X. Chúa đã hứa Thiên Đàng cho người trộm lành ăn năn hối cải.

Đ. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

X. Chúa ngự bên hữu Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con.

Đ. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Chủ sự mời gọi đọc Kinh Lạy Cha:

Giờ đây, chúng ta cùng nhau dâng lên chúa Cha lời Kinh mà chính Chúa Giêsu truyền dạy, để xin Người tha tội cho chúng ta:

Mọi người: Lạy Cha chúng con ở trên trời….

Chủ sự đọc lời nguyện kết thúc:

Lạy Chúa, Chúa đã ban ơn nâng đỡ sự yếu hèn của chúng con, chúng con nài xin Chúa cho chúng con được vui mừng đón nhận ơn tha thứ của Chúa, và chứng minh hiệu quả ơn ấy bằng một đời sống mới. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Mọi người: Amen.

Chủ sự: Nào ta hãy chúc tụng Chúa.

Mọi người: Tạ ơn Chúa.

Sau cùng mọi người hát bài ca kết thúc, các cha giải tội ngồi tại toà để ban bí tích hoà giải cho từng hối nhân.

 III. NGHI THỨC SÁM HỐI CHUNG

         THÚ TỘI VÀ GIẢI TỘI TẬP THỂ

1. NHỮNG LƯU Ý MỤC VỤ CẦN BIẾT TRƯỚC

1. Đối với Giáo Hội “ việc xưng tội cá nhân trọn vẹn và lãnh phép giải tội riêng là phương cách thông thường duy nhất, nhờ đó các tín hữu giao hoà với Thiên Chúa và Hội Thánh” (HG 31), vì thế Giáo Luật chỉ quy định hai trường hợp sau đây có thể “giải tội tập thể”:

. Trong lúc nguy tử, một linh mục hay nhiều linh mục không đủ thời gian nghe từng hối nhân xưng tội.

. Khi cần thiết thực sự, nghĩa là khi có quá đông hối nhân mà không đủ cha giải tội trong một thời gian thích hợp, đến nỗi các hối nhân không phải vì lỗi trong thời gian dài. Chính Bản Quyền giáo phận sẽ xác định từng trường hợp nêu trên và cho phép “giải tội tập thể” chứ không phải linh mục phụ trách nơi có đông người xưng tội; nếu vì lý do quá khẩn cấp, Bản Quyền giáo phận phải được thông báo sớm hết sức về cử hành “giải tội tập thể” đã được ban (GL 961; HG 32).

2. Đối với các hối nhân khi lãnh bí tích giải tội tập thể, phải tuyệt đối chuẩn bị kỹ lưỡng, nghĩa là: phải sám hối về tội mình đã phạm; dốc lòng chừa; quyết tâm sửa lại các gương mù và những thiệt hại do mình gây ra; đồng thời phải xưng vào thời gian sớm nhất từng tội trọng mà hiện nay họ không thể xưng ra được (GL 962/1; HG 33).

3. Trên nguyên tắc, những ai đã được tha các tội trọng do việc lãnh bí tích giải tội tập thể, phải đi xưng riêng các tội trọng trước khi lãnh lại bí tích giải tội tập thể một lần khác, trừ khi bị ngăn trở vì lý do chính đáng. Tuy nhiên, họ phải đến xưng với linh mục tất cả các tội trọng trong vòng một năm, theo quy định xưng các tội trọng ít là một lần trong năm cho mọi tín hữu, trừ khi bị ngăn trở chính đáng (GL 963; HG 34).

4. Nghi thức giải tội tập thể giống như nghi thức giao hoà chung và giải tội riêng, nhưng trong  bài gợi ý xét mình, linh mục cần nhắc cho các tín hữu các điều kiện phải có khi lãnh bí tích giải tội tập thể; kế đó ngài mời gọi mọi người sám hối, rồi giơ tay trên các hối nhân và đọc công thức tha tội.

2. NGHI THỨC GIẢI TỘI TẬP THỂ

Mở đầu

Khi mọi người tề tựu đông đảo, cộng đoàn hát một bài ca mở đầu nói lên tâm tình sám hối, sau đó chủ sự bắt đầu như sau:

Chủ sự: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần

Mọi người: Amen

Chủ sự: Nguyện xin ân sủng, lượng từ bi và phúc bình an của Thiên Chúa Cha và Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc chúng ta, ở cùng anh chị em.

Mọi người: Và ở cùng cha.

Kế đó chủ sự nói vắn tắt mấy lời về buổi cử hành sám hối, sau đó ngài đọc lời nguyện sau đây:

Chủ sự mời gọi và cầu nguyện:

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa là Đấng kêu mời chúng ta trở về, ban cho chúng ta ơn sám hối thật sự và hữu hiệu.

(thinh lặng giây lát)

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa nhậm lời chúng con cầu khẩn, và tha thức các tội lỗi chúng con thú nhận cùng Chúa, để chúng con  được Chúa thương ban ơn tha thứ và bình an. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Mọi người: Amen.

Phụng vụ Lời Chúa

Bài đọc I (Is 55,6-9) – hoặc một bài khác phù hợp

Bài trích sách Tiên tri Isaia

Hãy tìm Chúa khi còn tìm được, hãy kêu cầu Người khi Người còn ở gần. Kẻ gian ác hãy bỏ đường lối mình, và kẻ bất lương hãy bỏ những tư tưởng mình, hãy trở về với Thiên Chúa chúng ta, vì Chúa rộng lòng tha thứ. Vì tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta, Chúa phán như vậy. Như trời cao hơn đất thế nào, thì đường lối Ta vượt trên đường lối các ngươi, và tư tưởng Ta cũng vượt trên tư tưởng các ngươi thế đó. Đó là lời Chúa.

Đáp ca (TV 50,3-4,5-6a, 12-13,14.17)

X. Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, xoá tội con theo lượng cả đức từ bi. Xin rửa con tuyệt gốc lỗi lầm, và tẩy con sạch lâng tội ác.

Đ. Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, vì con đã phạm tội.

X. Vì sự lỗi con, chính con đã biết, và tội con ở trước mặt con luôn. Con phạm tội phản nghịch cùng một Chúa.

Đ. Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, vì con đã phạm tội.

X. Ôi lạy Chúa,  xin tạo cho con quả tim trong sạch, và canh tân tinh thần cương nghị trong người con. Xin đừng loại con khỏi thiên nhan Chúa, chớ thu hồi Thánh Thần Chúa ra khỏi con.

Đ. Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhận hậu Chúa, vì con đã phạm tội.

X. Xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ, với tin thần quảng đại, Chúa đỡ nâng con. Lạy Chúa xin mở môi con, để miệng con loan truyền lời ca khen.

Đ. Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, vì con đã phạm tội.

Bài đọc II (Rm 6,2-4.12-14( – hoặc một bài khác phù hợp

Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, chúng ta là những người đã chết cho tội, làm sao chúng ta còn sống trong tội được nữa? Hay anh em không biết rằng: tất cả chúng ta đã chịu phép rửa trong sự chết của Người, và chúng ta đã cùng chịu mai táng với Người, bởi được thanh tẩy trong sự chết của Người, để như Đức Kitô nhờ vinh hiển của Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta cũng phải sống đời sống mới như thế. Vì vậy, nguyện cho tội lỗi đừng thống trị trị trong xác hay chết của anh em, khiến anh em phải vâng phục những dục vọng của nó. Anh em cũng đừng dùng các chi thể của anh em làm khí giới của gian tà để phục vụ tội lỗi, nhưng hãy hiến thân cho Thiên Chúa, như những người từ trong cõi chết sống lại, và hãy hiến dâng các chi thể anh em làm khí giới đức công bình để phục vụ Thiên Chúa. Vì chưng, tội lỗi không còn làm bá chủ anh em: bởi anh em không còn ở dưới chế độ lề luật, nhưng dưới chế độ ân sủng. Đó là lời Chúa.

Câu xướng trước Phúc Âm (Ed 33-11)

Chúa phán: Ta không không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và sống.

Tin Mừng (Lc 24,46-48) – hoặc một bài khác phù hợp

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Luca

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như đã ghi chép là Đức Kitô phải chịu khổ hình và ngày thứ ba từ cõi chết sống lại; rồi phải nhân danh Người mà rao giảng sự thống hối và ăn năn, để lãnh ơn tha tội cho muôn dân bắt đầu từ thành Giêrusalem. Còn các con, các con sẽ làm chứng về những điều ấy”. Đó là lời Chúa.

Chủ sự gợi ý sám hối, trong bài giảng ngài sẽ nhắc cho mọi người những điều kiện phải giữ để có thể lãnh bí tích giải tội tập thể. Giảng xong ngài mời gọi mọi người sám hối rồi ban bí tích giải tội tập thể theo công thức sau đây:

Nghi thức giải tội tâp thể ( mọi người quỳ)

Chủ sự mời gọi:

Anh chị em thân mến, bây giờ chúng ta hãy quỳ gối xuống và cùng nhau chúng ta thú tội mình trước tôn nhan Thiên Chúa:

x. Chúa đã đến để rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó và chữa lành những người nghèo khổ trong tâm hồn.

Đ. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

x. Chúa đã tha thức cho người phụ nữ, vì bà đã yêu mến nhiều.

Đ. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

x. Chúa không đến để kêu gọi những người công chình, nhưng kêu gọi những người tội lỗi.

Đ. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

X. Chúa đã không khước từ tiếp xúc với những người thu thuế và tội lỗi.

Đ. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

X. Chúa đã vác chiên lạc trên vai mà đem về đàn.

Đ. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

X. Chúa đã không kết án người phụ nữ ngoại tình, nhưng cho về bằng an.

Đ. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

X. Chúa đã kêu gọi Giakêu ăn năn hối cải và sống đời sống mới.

Đ. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

X. Chúa đã hứa Thiên Đàng cho người trộm lành ăn năn hối cải.

Đ. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

X. Chúa ngự bên hữu Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con.

Đ. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Chủ sự mời gọi đọc Kinh Lạy Cha:

Giờ đây, chúng ta cùng nhau dâng lên chúa Cha lời Kinh mà chính Chúa Giêsu truyền dạy, để xin Người tha tội cho chúng ta:

Mọi người: Lạy Cha chúng con ở trên trời………..

Chủ sự giơ tay trên những người lãnh bí tích giải tội và đọc công thức tha tôi sau đây:

. Thiên Chúa là Cha, không muốn kẻ có tội phải chết, nhưng muốn họ ăn năn trở lại và được sống. Chúa đã yêu thương chúng ta trước, và đã sai Con Chúa đến thế gian, để nhờ Người mà thế gian được cứu độ. Xin Chúa tỏ lòng từ bi và ban bình an cho anh chị.

Mọi người: Amen.

. Chúa Giêsu Kitô là Đấng đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta và đã sống lại để thánh hoá chúng ta. Người đã ban Thánh Thần xuống trên các Tông đồ để các ngài lãnh nhận quyền tha tội, xin Người dùng tác vụ của chúng tôi mà cứu anh chị em khỏi mọi sự dữ và ban cho anh chị em được đầy Chúa Thánh Thần.

Mọi người: Amen.

. Chúa Thánh Thần, Đấng phù trợ đã được trao ban cho chúng ta để tha thứ tội lỗi, và trong Người chúng ta  được đền cùng Chúa Cha. Xin Người thanh tẩy và dùng ánh sáng chiếu soi tâm hồn anh chị em, để anh chị em tuyên xưng quyền năn của Đấng đã kêu gọi anh chị em ra khỏi chốn tối tăm và đưa vào nơi sáng láng tuyệt vời.

Mọi người: Amen.

Vậy tôi tha tội cho anh chị em, nhân danh cha + và Con và Thánh Thần.

Mọi người: Amen.

Chủ sự: Nào ta hãy chúc tụng Chúa.

Mọi người: Tạ ơn Chúa.

Sau cùng mọi người hát bài ca tạ ơn để kết thúc