CÁC KINH THỜ LẠY THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU P 3

CÁC KINH THỜ LẠY THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU P 3

Thánh Tâm Chúa Giêsu - Mar 24/03/2014

“Vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, Người đã từ trời xuống thế” Trái Tim Chúa Giêsu muốn cho người ta được rỗi linh hồn vô cùng

NGÀY HAI MƯƠI LĂM

Trái Tim Chúa Giêsu mong muốn cho người ta được phần rỗi các linh hồn

"Vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, Người đã từ trời xuống thế"

Trái Tim Chúa Giêsu muốn cho người ta được rỗi linh hồn vô cùng. Ngưòi đã từng nói:

"Được lời lãi cả thế gian mà thiệt mất linh hồn nào có ích gì? Lấy gì đổi lại cho cân" (Mt 16, 26).

Trong khi hấp hối trên thánh giá Chúa phán "Ta khát", Chúa không thèm khát chút nước vật chất, nhưng Người khát khao cứu rỗi các linh hồn. Cũng vì khát khao cứu rỗi các linh hồn nên Người mở Trái Tim Người ra cho ta vào nương náu, tránh khỏi nanh vuốt ma quỉ là kẻ thù bắt linh hồn ta. Người dạy rằng:

"Ta ước ao mở Trái Tim ra, để cho hết mọi người được nhờ những ơn và những công nghiệp vô cùng do Trái Tim Ta phát ra để khỏi hư mất đời đời, nhưng được rỗi linh hồn hết thảy".

Thánh tích:

Năm 1822, ở thành Lyon có một bà đạo đức tên là Paulina Jaricot, khi nghe truyện các linh mục đi giảng đạo cho dân ngoại phải thiếu thốn, vất vả, và nếu muốn làm việc thiện tại các nơi đó thì không làm được, vì không có tiền.

Truyện ấy đã làm cho bà suy nghĩ, bà muốn giúp các linh mục ấy, nhưng bà cũng túng nghèo.

Với ơn Chúa soi dẫn, bà liền đi xin các chị em bạn góp mỗi tuần một đồng để gây quĩ giúp việc truyền giáo. Cuối năm, quĩ đã lên tới mấy trăm ngàn…

Khi nghe biết công việc tốt đẹp ấy, chẳng những người nghèo mà cả người giầu trong tỉnh Lyon, trong cả nước Pháp cũng góp tiền lập một quĩ lớn, gọi là quĩ Truyền giáo. Ban đầu chỉ có nước Pháp, sau lan sang các nước Âu châu, rồi sang cả bên Đông phương nữa.

Vào hội Truyền giáo, hội viên góp tiền, mỗi năm mấy chục, và góp lời cầu nguyện, đọc mỗi ngày một kinh Lạy Cha, một kinh Kính mừng, và lời nguyện: "Ông thánh Phanxicô Xavie cầu cho chúng tôi".

Giáo hội ban nhiều ơn xá cho các hội viên. Mỗi năm lại có nhiều lễ misa cầu cho hội viên còn sống hay đã qua đời.

NGÀY HAI MƯƠI SÁU

Trái Tim Chúa Giêsu ước ao Cứu linh hồn luyện ngục

Chúa phán với bà thánh Gêtrudê rằng:

"Mỗi lần con cứu được một linh hồn ra khỏi luyện ngục, thì Cha vui mừng như con đã cứu chính Cha ra khỏi nơi ấy".

Thánh tích:

Thánh nữ Magarita có lòng thương và hay cứu giúp các linh hồn trong luyện ngục cách riêng, người gọi các linh hồn ấy là "những người bạn đau khổ". Nhiều lần các linh hồn được Chúa cho hiện về với bà, có linh hồn kể cho bà những hình khổ phải chịu và xin giúp, có linh hồn cho biết đã được giảm bớt, có linh hồn về cảm ơn bà và bay về thiên đàng. Thánh nữ Magarita hay nhường công nghiệp việc lành cho các linh hồn, khi thì 3 hay 6 tháng…về sau Chúa dạy bà phải nhường công phúc cả đời cho các linh hồn.

Thánh nữ Magarita có chép truyện sau:

Một năm, bề trên cho tôi được chầu Mình Thánh Chúa đêm thứ Năm tuần thánh. Đang khi chầu, tôi thấy nhiều linh hồn hiện về xin cứu giúp, cũng lúc ấy Chúa Giêsu đến dạy tôi nhường công phúc cho các linh hồn cả năm, tôi vâng lời ngay. Nhiều lần khác Chúa dạy tôi đền tội thay cho các linh hồn, những lần ấy tôi phải chịu cơ cực quá sức y như các linh hồn ấy đang phải chịu đền trong luyện ngục vậy.

NGÀY HAI MƯƠI BẢY

Cái gai thứ 1 đâm Trái Tim Chúa Giêsu: phạm tội trọng

Cứ lời thánh Phaolô dạy, kẻ phạm tội trọng đóng đanh Chúa Giêsu như quân Dothái xưa. Họ không đóng đanh bề ngoài, họ đóng đanh Người trong lòng. Thật vậy, vì có một lần Chúa Giêsu hiện đến cùng thánh nữ Magarita, đầu đội vòng gai, cả mình đầy những máu chảy ra, Chúa phán rằng:

"Những kẻ phạm tội trọng làm khốn Cha thế này đây".

Xưa bà thánh Têrêsa hằng cầu nguyện cho kẻ có tội. Một lần bà sốt sắng kêu van hết sức làm động lòng Chúa Giêsu, Chúa nghe lời bà và Chúa cứu 6 ngàn người được ơn ăn năn trở lại, sửa mình và được rỗi linh hồn.

Thánh tích:

Xưa có một người rất dữ tợn hung ác, đã phạm mọi giống tội. Khi đã già 60 tuổi, ông ta bị bệnh nặng, các y sĩ đều chê. Anh em bà con thấy thế khuyên ông ta lo việc linh hồn. Ông ta không nghe lời khuyên bảo, không lo xưng tội, mà còn chửi bới nói phạm đến Chúa.

Nhưng Chúa thương xót vô cùng, Người hiện ra phán rằng:

" Ta là Giêsu đã chết cho con, dù tội con nặng đến đâu, đừng sợ, hãy ăn năn thực lòng, Ta sẽ tha hết, vì Ta nhân từ thương xót vô cùng".

Ông ta thưa: Tôi sắp mất linh hồn rồi, cần gì ăn năn làm gì nữa.

Lúc ấy Chúa Giêsu mở áo cho ông ta xem các dấu tích trên mình Người và nói:

"Ta đã chịu khổ cực thế này để cứu linh hồn con, hãy thật lòng ghét tội, Ta sẽ cứu con khỏi sa hỏa ngục".

Ôi ghê gớm khốn nạn thay, lão ấy chẳng những không biết ơn Chúa Giêsu đã thương lão mà hối cải, nó còn xung lên nói phạm đến lòng nhân lành Chúa. Chúa Giêsu thấy lão cứng lòng cố chấp như vậy thì Người lấy mấy giọt máu bên sườn nhỏ xuống trán hắn, nói rằng:

"Đến ngày phán xét, máu này sẽ làm chứng cho thiên hạ biết ngươi đã khinh chê lòng thương xót Ta, ngươi hư đi là tại chính ngươi mà chớ".

Suy tích này ta biết tội trọng là sự gớm ghiếc và sự cứng lòng phạm đến Đức Chúa Trời là làm hại linh hồn người ta ngần nào.

Hãy hạ mình xuống cầu xin Ðức Mẹ thương xem, chớ để mình ra cứng lòng…

NGÀY HAI MƯƠI TÁM

Cái gai thứ 2 đâm Trái Tim Chúa Giêsu: làm hư phép Mình Thánh

Trong thời nay, có biết bao kẻ đã không tin, hay có tin nhưng phạm đến Mình Thánh Chúa, làm cho quỉ vui mừng, các thiên thần xấu hổ, còn Chúa Giêsu thì đau đớn…Giuđa đã bán Chúa cho kẻ dữ làm khổ Người, kẻ phạm đến Mình Thánh Chúa cũng như đem nộp Chúa cho quỉ dữ. Chúa Giêsu ở trong linh hồn mắc tội trọng, Người xấu hổ đau buồn chừng nào, Người bị quỉ khinh thường chừng nào. Ôi Thiên Chúa cao sang chịu thiệt thòi vì phần rỗi chúng con!!!

Thánh tích:

Xưa có một người ăn mày đến xin ăn trước cửa nhà thánh Paulino giám mục thành Nola, người thấy nó bại một tay thì hỏi nó bị bại từ bao lâu rồi. Người ấy nói:

– Cha tôi mất sớm, mẹ tôi nuôi tôi đến lớn, nhưng tôi chẳng đền ơn, lại còn phung phí của cải gia đình, rượu chè cờ bạc, bán cả ruộng rẫy.

Một hôm, tôi thấy mẹ tôi còn mấy đồng bạc, tôi đòi lấy, mẹ tôi không cho, nên tôi lấy tay này đánh mẹ tôi chết ngay. Hôm ấy là thứ Năm tuần thánh, tôi giấu xác mẹ tôi, rồi đi lễ, và tôi cả lòng lên rước lễ như người ta. Khi vừa rước lễ xong, tay tôi liền khô bại, đau đớn, tôi kêu la ầm cả nhà thờ. Người ta kéo đến hỏi han, tôi xấu hổ quá, bỏ làng ra đi dông dài mãi đến nay. Tôi xin chịu sự đau đớn đời này, nhưng tôi sợ hình khổ hỏa ngục lắm.

Nghe vậy, thánh giám mục nói:

– Anh đã làm cực lòng Chúa lắm, nhưng đừng ngã lòng, vì Chúa vô cùng nhân từ thương xót, hãy ăn năn thật lòng và xưng tội cho thật thà, rước lễ cho sốt sắng đền tội đã làm hư phép Mình Thánh Chúa xưa.

Anh ta nghe lời thánh giám mục, ăn năn xưng tội và chịu lễ sốt sắng, vừa chịu lễ xong, tay anh ta mềm ra và giơ lên được như cũ.

Ta hãy quyết tâm đừng bao giờ dám phạm đến Mình Thánh Chúa Giêsu.

NGÀY HAI MƯƠI CHÍN

Cái gai thứ 3 đâm Trái Tim Chúa Giêsu: lười biếng rước lễ

Thánh ý Chúa Giêsu khi lập phép Mình Thánh là muốn cho người ta năng rước lễ. Chúa phán:

"Hỡi những kẻ khó nhọc, gồng gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta. Ta sẽ bổ sức cho các ngươi.

"Ta bảo thật: ai không ăn thịt Ta và uống máu Ta, sẽ không được sống. Ai ăn thịt và uống máu Ta sẽ sống đời đời".

Thánh tích:

Trong sách Hạnh các thánh có kể truyện ông thánh Alexio người thành Rôma, là con nhà giầu sang lắm. Trong dịp cưới vợ, bởi ơn Chúa soi, ông đã bỏ cha mẹ, vợ, cùng của cải sang trọng trần gian mà sang phương Đông đi viếng các nhà thờ, chăm lo đọc kinh xem lễ cầu nguyệm đêm ngày. Người chẳng có của nuôi thân, phải đi ăn mày kiếm miếng cơm.

Qua 17 năm, người trở về Rôma, đến ăn xin ở cửa nhà cha mẹ, nhưng người giấu không cho cha mẹ biết, và cũng vì người rách rưới nên cha mẹ không nhận ra người.

Ông bà thấy người đói rách túng thiếu thì cho ở nhờ trong một xó nhà, và bảo đầy tớ mỗi ngày cho bát cơm, chén nước.

Alesio cứ ở như thế 17 năm nữa, chịu tôi tớ khinh dể mà không dám kêu ca phàn nàn, cũng không tỏ mình là con yêu quí cha mẹ đang tìm tòi mong mỏi.

Khi đã được 17 năm, Alesio bị bệnh mà chết. Lúc sắp liệm xác, thấy người cầm trong tay một tờ giấy, mở ra xem mới biết người chính là Alesio, con ông bà chủ nhà. Cha mẹ Alesio nghe tin ấy, vội chạy đến nhận xác con, khóc lóc thảm thiết không ai an ủi được.

Ta hãy nhận ra Chúa Giêsu trong bí tích Thánh thể, mà đến thăm viếng Người, đón rước Người vào linh hồn ta để Người nên bạn thân an ủi, thêm sức và cùng đi với ta tiến về quê trời.

NGÀY BA MƯƠI

Phải vững lòng trông cậy Trái Tim Chúa Giêsu

Thánh nữ Magarita nói rằng:"Nếu ta thấy mình khô khan lười biếng, hãy đến cùng Trái Tim Chúa Giêsu là lò lửa mến hằng cháy, Người sẽ đốt lòng ta, cho ta nên sốt sáng. Nếu ta yếu đuối hay phạm tội, hãy mau chạy đến với Trái Tim Chúa Giêsu, ta sẽ được thêm sức để tránh tội, vững vàng trên đường nhân đức. Ta phải luôn vững lòng trông cậy vào lòng Thương xót Chúa Giêsu, ta sẽ được những ơn ta thiếu thốn".

Thánh tích:

Nhờ ảnh Trái Tim Chúa, cha xứ cứu được một linh hồn:

Có một cha xứ kia kể tích chuyện này:

Trong xứ tôi, có một người về phần xác thì giầu, nhưng phần hồn thì rất khô khan. Đã lâu năm ông bỏ không tới nhà thờ. Vào một ngày kia ông bị bệnh nặng, các thầy thuốc đều chê cả. Nghe tin ấy, tôi vội đến thăm ngay, nhưng không được vào, vì ý ông không muốn lo việc linh hồn, nên đã bảo người nhà không được cho tôi vào.

Mấy ngày sau tôi lại đến, nhưng cũng vô ích, vẫn không được vào. Tôi thấy tình cảnh như thế thì trao một mẫu ảnh Trái Tim Chúa cho một người nhà của ông ta, và bảo giấu ảnh ấy dưới gối ông ta ngủ. Về nhà thờ, tôi cho giáo dân biết tin ấy, xin mọi người trong xứ, nhất là những ai quen rước lễ thứ Sáu đầu tháng, kêu van cầu xin Trái Tim Chúa Giêsu, để Người soi sáng mở lòng cho kẻ bệnh nặng ăn năn trở lại.

Phần riêng tôi cũng ra sức cầu xin Trái Tim Chúa cho ông ta, nhất là trong lúc tôi dâng lễ.

Đến ngày thứ Sáu đầu tháng, tôi được tin ông ta trở bệnh nặng. Nóng lòng quá, tôi liền đến ngay nhà kẻ liệt, và dù người nhà ngăn cản, tôi cũng cứ xông vào trong phòng ông ta nằm. Tôi chào và hỏi bệnh tình, rồi tôi khuyên ông ta lo việc linh hồn. Ôi, Trái Tim nhân lành Chúa Giêsu hay thương xót kẻ có tội chừng nào. Ông không chống lại nữa, và vui lòng nghe lời tôi khuyên bảo, lại xin tôi giúp, vì đã bỏ xưng tội lâu năm. Tôi giúp ông kỹ càng, rồi làm phép giải tội và phép xức dầu cho ông ngay. Ông ấy lãnh các phép sốt sắng cùng tỏ ra dấu ăn năn tội khác thường.

Mười lăm ngày sau, ông thở hơi cuối cùng, miệng kêu Tên cực trọng Chúa Giêsu, và ra đi bình an trong tay nhân lành của Chúa.

Phần 1        Phần 2

Hết