CÁC NGÀY LỄ TRỌNG VÀ LỄ KÍNH TRONG NĂM 2014

CÁC NGÀY LỄ TRỌNG VÀ LỄ KÍNH TRONG NĂM 2014

Uncategorized - Mar 24/03/2014

Để đời sống đức tin của mỗi người trẻ sinh viên được ngày thêm trưởng thành hơn, có lẽ ” món ăn tinh thần” không thể thiếu đối với mỗi người chúng ta là việc THAM DỰ THÁNH LỄ (hằng ngày). Hơn thế nữa, việc nhớ đến những ngày lễ trọng và lễ kính không ngừng làm tăng thêm niềm tin của chúng ta.

Để đời sống đức tin của mỗi người được ngày thêm trưởng thành hơn, có lẽ " món ăn tinh thần" không thể thiếu đối với mỗi người chúng ta là việc THAM DỰ THÁNH LỄ (hằng ngày). Hơn thế nữa, việc nhớ đến những ngày lễ trọng và lễ kính không ngừng làm tăng thêm niềm tin của chúng ta, qua những chứng nhân trung thành của Chúa (Đức Maria, Thánh cả Giuse, các vị thánh Tông Đồ, các Thánh tử đạo Việt Nam, các Thánh: Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Têrêsa Calcutta, Monica, Augustino, Đaminh, Martino…….), phần nào chúng ta học hỏi những kinh nghiệm sống: hy sinh, phục vụ và yêu thương… của các Ngài trước mặt Thiên Chúa, để mỗi người trở nên những môn đệ như lòng Chúa ước mong.        

01/01: Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa.

05/01: Lễ Chúa Hiển Linh.

12/01: Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa.

18/01: Lễ cầu cho các Kitô Hữu hiệp nhất.

22/01: Lễ Thánh Vinh sơn (St.Vincent).

25/01: Thánh Phaolo Tông đồ trở lại.

02/02: Lễ Đức Mẹ dâng Con trong Đền Thánh.

22/02: Lễ Lập Tông Tòa Thánh Phêrô.

05/03:  Thứ tư Lễ Tro Giữ chay và kiêng thịt.

08/03: Lễ Thánh Gioan Thiên Chúa.

19/03: Lễ kính Thánh GIUSE, Ban Trăn Năm Đức Maria.

25/03: Lễ Truyền Tin.

13/04: Lễ Lá, Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Của Chúa Giêsu .

20/04: Lễ  Phục Sinh, Mừng Chúa Sống Lại.

01/05: Lễ Thánh Giuse Thợ, Bổn Mạng Giáo xứ.

03/05: Lễ Thánh Philipphe và Giacobe Tông Đồ.

14/05: Lễ Thánh Mathia Tông Đồ.

31/05: Lễ Đức Mẹ thăm viếng Bà Thánh Isave.

Tháng 6: Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

11/06: Lễ Thánh Barnaba Tông Đồ.

24/06: Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả.

27/06: Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu.

29/06: Thánh Phê rô và Thánh Phaolo Tông Đồ.

03/07: Lễ Thánh Tôma, Tông Đồ.

25/07: Thánh Giacôbê, Tông Đồ.

26/07: Thánh Gioan Kim và Bà Anna song thân Đức Trinh Nữ Maria.

04/08: Lễ Thánh Gioan Maria Vianney (Bổn mạng các Linh Mục)

06/08: Lễ Chúa Hiển Dung.

08/08: Lễ Kính Thánh Đaminh.

15/08: Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời.

24/08: Lễ Thánh Barthôlômêô Tông Đồ

27/08: Lễ Thánh Monica.

28/08: Lễ Thánh Augustinô

08/09: Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria

14/09: Lễ suy tôn Thánh Gía.

15/09: Lễ Đức Mẹ sầu bi.

29/09: Lễ các Tổng lãnh Thiên Thần : Michael, Gabiriel, Raphael.

Tháng10: Tháng kính Đức Mẹ Mân Côi.

01/10: Lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu.

04/10: Lễ Thánh Phanxico Assisi

07/10: Lễ Đức Mẹ Mân Côi.

18/10: Lễ Thánh Luca Tông Đồ

28/10: Lễ Thánh Simon và Thánh Giuđa, Tông Đồ.

Tháng 11: Tháng cầu cho các Linh Hồn

01/11: Lễ các Thánh Nam Nữ.

02/11: Lễ cầu cho các Tín Hữu đã qua đời.

03/11: Lễ Thánh Martinô.

24/11: Kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

30/11: Lễ Thánh Anrê Tông Đồ.

03/12: Thánh Phanxico Xavie.

08/12: Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.

14/12: Lễ kính Thánh Gioan Thánh Gía.

25/12: ĐẠI LỄ GIÁNG SINH.

27/12: Lễ Thánh Gioan Tông Đồ.

28/12: Lễ các Thánh Anh Hài tử đạo.

 

Ghi chú:

– Về luật giữ chay và kiêng thịt
a) Giáo Luật điều 1251 dạy: "Thứ Tư Lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh phải giữ chay và kiêng thịt"

b) Tuổi giữ chay, theo Giáo Luật điều 1252: "Mọi người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi thì phải giữ chay", và điều 97 khoảng 1 quy định: "Ai đã được 18 tuổi trọn thì là thành niên".

c) Luật kiêng thịt "Buộc những người từ 14 tuổi trọn" (Giáo Luật điều 1252).

– Nội dung và chi tiết giờ lễ sẽ có thông báo sau.