CÁO PHÓ : BÀ ANNA VŨ THỊ THO

CÁO PHÓ : BÀ ANNA VŨ THỊ THO

Cáo Phó - Aug 19/08/2021

Ta là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25a)

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Mầu nhiệm Phục Sinh của Đức Kitô, gia đình kính báo :

Bà  ANNA  Vũ Thị Tho

thuộc Giáo khu Thánh Phaolô

Sinh năm 1945

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 15g thứ Tư, ngày 18- 08 – 2021

Hưởng Thọ 76 tuổi

Kính xin cộng đoàn dân Chúa thêm lời cầu nguyện, để linh hồn Bà  ANNA sớm vào hưởng nhan thánh Chúa.

     Tang gia  kính báo