Cáo phó: Bà Maria Đồng Thị Riêng

Cáo phó: Bà Maria Đồng Thị Riêng

Cáo Phó - Mar 24/03/2014

Bà Maria Đồng Thị Riêng, sinh năm 1923. tại Hải Phòng Là Thân Mẫu Ông Trùm Mạnh Khu Giáo Thánh Phêrô

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Gia Đình kính báo:

Bà Maria Đồng Thị Riêng, sinh năm 1923. tại Hải Phòng

Là Thân Mẫu Ông Trùm Mạnh Khu Giáo Thánh Phêrô

Đã được Chúa thương gọi về lúc 20h15, ngày 21/07/2013 tại Sàigòn.

Hiện linh cữu được quàn tại tư gia, số 09, Hoàng Xuân Nhị, P. Phú Trung, Q. Tân Phú.

Thánh lễ tại gia: 19:00 ngày 23 tháng 07 năm 2013 

Thánh lễ an táng lúc 06h00 ngày 24/07/2013 tại nhà thờ Phú Hoà, sau đó hoả táng tại Bình Hưng Hoà.

Kính xin cộng đoàn dân Chúa Phú Hòa, hiệp lời cầu nguyện cho Bà Maria sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.