Cáo phó: Bà MARIA Phạm Thị Hiên qua đời

Cáo phó: Bà MARIA Phạm Thị Hiên qua đời

Cáo Phó - Mar 24/03/2014

Cầu cho linh hồn MARIA Cụ Bà MARIA Phạm Thị Hiền Sanh năm: 1938, tại Hà Đông – Hà Nội Từ trần vào lúc: 13h00 ngày 31/10/2012

Cáo phó

Trong niềm tin vào Mầu Nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô

Cụ Bà MARIA Phạm Thị Hiên

Sinh năm 1938 tại Hà Đông- Hà Nội

Nhạc Mẫu ông Sơn Trưởng Khu Giáo IV Gx Phú Hòa

Đã được Chúa gọi về lúc 13:00giờ, Thứ Tư ngày 31 tháng 10 năm 2012, tại Bệnh viện Thánh Tâm- Đồng Nai

HưởngThọ 75 tuổi

Nghi thức tẩm liệm, ngày thứ năm 01 tháng 11 năm 2012

Nghi thức động quan lúc 04h00 ngày 3/11/2012

Thánh lễ an táng lúc 05h00 ngày 3/11/2012 tại Thánh đường Gx Ninh Phát – Đồng Nai

Sau đó được đưa đi an táng tại nghĩa trang Gx Ninh Phát

Kính xin cộng đoàn dân Chúa Phú Hòa và anh chị em, hiệp lời cầu nguyện cho Cụ Bà MARIA sớm hưởng Nhan Chúa.