Cáo phó: Bà MARIA Trần Thị Khán

Cáo phó: Bà MARIA Trần Thị Khán

Cáo Phó - Mar 24/03/2014

Bà Maria Trần Thị Khán, sinh năm 1936. tại Quảng Bình Đã được Chúa thương gọi về lúc 23h40, ngày 13/07/2013 tại Sàigòn.

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Gia Đình kính báo:

Bà Maria Trần Thị Khán, sinh năm 1936. tại Quảng Bình

Đã được Chúa thương gọi về lúc 23h40, ngày 13/07/2013 tại Sàigòn.

Hiện linh cữu được quàn tại tư gia, số 18B/114, C/C HVC, P. Phú Trung, Q. Tân Phú.

Thánh lễ tại gia: 10:00 ngày 15 tháng 07 năm 2013 

Thánh lễ an táng lúc 06h00 ngày 16/07/2013 tại nhà thờ Phú Hoà, sau đó hoả táng tại Bình Hưng Hoà.

Kính xin cộng đoàn dân Chúa Phú Hòa, hiệp lời cầu nguyện cho Bà Maria sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.