CÁO PHÓ : Đaminh Nguyễn Văn Hiếu (Ông Bộ)

CÁO PHÓ : Đaminh Nguyễn Văn Hiếu (Ông Bộ)

Cáo Phó - Oct 28/10/2021

Ta là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25a)

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Mầu nhiệm Phục Sinh của Đức Kitô

Gia đình kính báo 

Ông ĐA MINH  NGUYỄN VĂN HIẾU (Ông Bộ) 

Sinh năm 1954, Báo Đáp, Bùi Chu, Nam Định

là Nhạc phụ của ông Giuse Nguyễn Văn Chanh, Trưởng Giáo khu  Thánh Phanxicô Xavie. 

 đã an nghỉ trong Chúa

lúc 22g10  thứ Tư, ngày 27- 10 – 2021, tại tư gia

Hưởng Thọ 68 tuổi

Ông Đaminh Nguyễn Văn Hiếu đã từng cộng tác việc nhà Chúa:

+ Tháng 09-1999  đến  tháng 03-2008 là Phó Nội Vụ Gx Phú Hòa

+  Năm 2013 – đến nay là Phó Ban Caritas Giáo xứ

Nghi thức nhập quan lúc 15g00 thứ Năm ngày 28-10-2021
Thánh lễ an táng lúc 07g30 thứ Bảy ngày 30-10-2021, tại Nhà Thờ Phú Hòa

Sau đó an táng tại nghĩa trang Đồng Hương Báo Đáp.

Kính xin cộng đoàn dân Chúa thêm lời cầu nguyện, để linh hồn ông  Đaminh  sớm vào hưởng nhan thánh Chúa.

     Tang gia  kính báo