Cáo Phó: Ông Antôn Mai Văn Ron

Cáo Phó: Ông Antôn Mai Văn Ron

Cáo Phó - Mar 30/03/2020

Ta là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25a)

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Mầu nhiệm Phục Sinh của Đức Kitô,
gia đình chân thành kính báo :

 
Cụ Ông  Antôn MAI VĂN RON
Sinh ngày 10 tháng 3 năm 1938 tại Campuchia
đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 12 giờ 30 Thứ Hai 30-03-2020
hưởng thọ 82 tuổi.
 
Nghi thức tẩn liệm lúc 18 giờ thú hai 30-03-2020
Thánh lễ An táng cử hành vào lúc 06 giờ thứ Tư 01-04-2020
tại Nhà thờ Giáo xứ Phú Hòa.
sau đó linh cửu được an táng tại nghĩa trang Phú Giáo – Bình Phước.
Kính xin cộng đoàn dân Chúa thêm lời cầu nguyện, để linh hồn Ông Antôn sớm vào hưởng nhan thánh Chúa.

     
  Tang gia đồng kính báo.