CÁO PHÓ : ÔNG GIOAN BAOTIXITA TRƯƠNG ĐỨC HUY

CÁO PHÓ : ÔNG GIOAN BAOTIXITA TRƯƠNG ĐỨC HUY

Cáo Phó - Aug 21/08/2022

 Ta là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25a) 

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Mầu nhiệm Phục Sinh của Đức Kitô

Gia đình kính báo 

Ông GIAON BAOTIXITA   TRƯƠNG ĐỨC HUY 

thuộc Giáo Họ Thánh Martin

Sinh năm 1981

 đã an nghỉ trong Chúa

lúc 17g30  thứ Bảy, ngày 20 – 08 – 2022

Hưởng dương 42 tuổi

Thánh lễ an táng lúc 6g00 thứ Ba ngày 23-08-2022 tại thánh đường Phú Hòa

Kính xin cộng đoàn dân Chúa thêm lời cầu nguyện, để linh hồn ông  GIAOAN BAOTIXITA sớm vào hưởng nhan thánh Chúa.

     Tang gia  kính báo