CÁO PHÓ: Ông Giuse Nguyễn Trần Thành

CÁO PHÓ: Ông Giuse Nguyễn Trần Thành

Cáo Phó - Mar 24/03/2014

Ông Giuse Nguyễn Trần Thành , sinh năm 1960 tại Lâm Đồng Đã được Chúa thương gọi về lúc 04h15, ngày 13/10/2013 tại Sàigòn

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Gia Đình kính báo:

Ông Giuse Nguyễn Trần Thành , sinh năm 1960 tại Lâm Đồng

Thuộc khu giáo III

Đã được Chúa thương gọi về lúc 04h15, ngày 13/10/2013 tại Sàigòn.

Hưởng dương 53 tuổi

Hiện linh cữu được quàn tại tư gia, Khuông Việt, P. Phú Trung, Q. Tân Phú.

Thánh lễ an táng lúc 06h00 ngày 16/10/2013 tại nhà thờ Phú Hòa, sau đó an táng tại Nghĩa trang Phúc An Viên, Quận 9 .

Kính xin cộng đoàn dân Chúa Phú Hòa, hiệp lời cầu nguyện cho Ông Giuse  sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.