CÁO PHÓ: Ông  GIUSE  Trần Văn Tuyết

CÁO PHÓ: Ông  GIUSE  Trần Văn Tuyết

Cáo Phó - Aug 11/08/2021

Ta là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25a)

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Mầu nhiệm Phục Sinh của Đức Kitô, gia đình kính báo :

 Ông Giuse Trần Văn Tuyết 

thuộc Giáo khu Thánh Phêrô

Sinh năm 1939

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 20 giờ 30  thứ Tư, ngày 11- 08 – 2021

Hưởng Thọ 82 tuổi

Kính xin cộng đoàn dân Chúa thêm lời cầu nguyện, để linh hồn Ông Giuse sớm vào hưởng nhan thánh Chúa.

     Tang gia  kính báo