CÁO PHÓ: Ông SIMON  VĂN PHƯỚC NGUYÊN 

CÁO PHÓ: Ông SIMON  VĂN PHƯỚC NGUYÊN 

Cáo Phó - Aug 31/08/2021

Ta là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25a)

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Mầu nhiệm Phục Sinh của Đức Kitô

Gia đình kính báo 

Ông SIMON  VĂN PHƯỚC NGUYÊN 

là Thân phụ của Ông  Đaminh Văn Vĩnh Thành phó Giáo khu 6  

Sinh năm 1940

 đã an nghỉ trong Chúa

lúc 9g10  thứ Ba, ngày 31- 08 – 2021, tại Trà Vinh

Hưởng Thọ 82 tuổi

Kính xin cộng đoàn dân Chúa thêm lời cầu nguyện, để linh hồn ông  SIMON  sớm vào hưởng nhan thánh Chúa.

     Tang gia  kính báo