Ban Hát Các Bà Mẹ
Ban Hát Các Bà Mẹ
Xem lại việc hát ‘Tung Hô Tin Mừng’ và ‘Ca Tiến Lễ’
20:54 24/03/2014
Ban Hát Các Bà Mẹ
Ca đoàn CBM bắt đầu hình thành năm 1994, qui tụ được khoảng 15 ca viên và lấy tên bổn mạng là Anna. Chị Maria Nguyễn thị Là là hội trưởng hội CBM, đồng thời phụ trách luôn ca đoàn CBM và Anh Cosma Nguyễn Hữu Dật là ca trưởng