Gioan Baotixita
06:27 26/06/2016
Gioan Baotixita
Trong tâm tình hân hoan mừng kính Thánh Gioan Baotixita cộng đoàn giáo xứ và cha sở Antôn  hiệp ý tạ ơn Thiên Chúa, và cầu nguyện cách riêng cho Ca đoàn GioanBt và quý vị nhận Thánh Nhân làm bổn mạng, trong thánh lễ được cử hành lúc 17:30 thứ sáu ngày 24-06-16 tại thánh đường Phú Hòa.
07:13 25/06/2015
Gioan Baotixita
WGXPH–Trong tâm tình cảm tạ hồng ân Thiên Chúa luôn thương ban qua lời chuyển cầu của Thánh Gioan, vào lúc 17:30 ngày 24/6/2015 tại nhà thờ Phú Hòa, ca đoàn Gioan giáo xứ tổ chức mừng lễ bổn mạng nhân dịp Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Baotixita.     Cha sở Antôn cử hành Thánh lễ […]
10:25 18/06/2015
Gioan Baotixita
NHÂN DỊP MỪNG SINH NHẬT THÁNH GIOAN BAOTIXITA MỪNG BỔN MẠNG CA ĐOÀN GIOANBT 24 – 06 – 2015     Trong niềm hân hoan vui mừng kính Thánh Gioan Baotixita, bổn mạng Ca đoàn GiaonBt Giáo xứ. Xin trân trọng kính mời: Cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Phú Hòa. Đến hiệp dâng thánh lễ tạ ơn. Vào lúc 17h30 thứ […]
22:46 24/03/2014
Gioan Baotixita
Chúa Giêsu đề cao những con người hèn mọn khi gọi Thánh Gioan Tẩy Giả là người cao trọng nhất: “Tôi nói cho anh em biết: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, không có ai cao trọng hơn ông Gioan
Giờ lễ giáo xứ Phú hòa
Nội dung Giờ
Thứ hai 17h30
Thứ ba 17h30
Thứ tư 17h30
Thứ năm 17h30
Thứ sáu 17h30
Thứ bảy 17h30
Chúa nhật
Lễ sáng 05h30
Lễ thiếu nhi 07h30
Lễ chiều 17h00
Chầu thánh thể vào đầu thứ năm đầu tháng 19h00
Rửa tội các em thiếu nhi vào sáng thứ bảy đầu tháng 08h00
tHỦ TỤC HÔN PHỐI
HỒ SƠ HÔN PHỐI
Chuẩn bị trước khi trình cha sở
  • Giấy xác nhận của Trưởng Giáo họ.
  • Giấy giới thiệu của cha xứ bên kia.
  • Chứng chỉ Rửa tội không quá 6 tháng.
  • Chứng chỉ Thêm sức.
  • Chứng chỉ Giáo lý Hôn nhân.
  • Giấy chứng nhận Kết hôn (bản sao).
  • Đại diện cha mẹ hai bên.
Cha sở giải quyết tất cả các giấy tờ liên quan đến thủ tục hôn phối, vào lúc 19g00 thứ Ba hàng tuần.