Gioan Baotixita
07:13 25/06/2015
WGXPH–Trong tâm tình cảm tạ hồng ân Thiên Chúa luôn thương ban qua lời chuyển cầu của Thánh Gioan, vào lúc 17:30 ngày 24/6/2015 tại nhà thờ Phú Hòa, ca đoàn Gioan giáo xứ tổ chức mừng lễ bổn mạng nhân dịp Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Baotixita.     Cha sở Antôn cử hành Thánh lễ […]
Gioan Baotixita
10:25 18/06/2015
NHÂN DỊP MỪNG SINH NHẬT THÁNH GIOAN BAOTIXITA MỪNG BỔN MẠNG CA ĐOÀN GIOANBT 24 – 06 – 2015     Trong niềm hân hoan vui mừng kính Thánh Gioan Baotixita, bổn mạng Ca đoàn GiaonBt Giáo xứ. Xin trân trọng kính mời: Cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Phú Hòa. Đến hiệp dâng thánh lễ tạ ơn. Vào lúc 17h30 thứ […]
Gioan Baotixita
22:46 24/03/2014
Chúa Giêsu đề cao những con người hèn mọn khi gọi Thánh Gioan Tẩy Giả là người cao trọng nhất: “Tôi nói cho anh em biết: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, không có ai cao trọng hơn ông Gioan