Thiếu Nhi Thánh Thể
12:58 27/02/2021
Thiếu Nhi Thánh Thể
Thay đổi thời gian học của các lớp lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức và tạm dừng sinh hoạt giáo lý Năm học 2020- 2021
06:57 12/09/2020
Thiếu Nhi Thánh Thể
Chúa Nhật 20/09/2020: Khai giảng Năm học Giáo lý 2020- 2021.
08:29 16/08/2020
Thiếu Nhi Thánh Thể
Chúng ta cầu xin Thiên Chúa ban cho chúng ta biết mở rộng lòng ra đón nhận Lời Chúa, giống như Mẹ Maria ngày xưa với hai tiếng xin vâng, để rồi Mẹ Maria đã sống đẹp lòng Chúa và được Chúa thưởng cho cả Hồn lẫn xác của Mẹ được lên trời trước chúng ta, mà […]
20:09 14/06/2020
Thiếu Nhi Thánh Thể
lễ tạ ơn nhân dịp  39 em thiếu nhi được lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể lần đầu và xứ đoàn thiếu nhi Thánh Thể mừng 20 năm thành lập, vào lúc 7g30 sáng Chúa nhật 14.6.20202 tại nhà thờ Phú Hòa.
22:52 26/12/2019
Thiếu Nhi Thánh Thể
Vào lúc 18g00 thứ Ba ngày 24-12-2019, tại thánh đường Giáo xứ Phú Hòa, Các em thiếu nhi Thánh Thể  lại quy tụ cùng nhau sốt sắng cử hành Đêm Canh Thức,
09:09 23/11/2019
Thiếu Nhi Thánh Thể
Thân mời quý cộng đoàn dân Chúa tham dự thánh lễ, vào lúc 17g00, Chúa nhật ngày 24-11-2019,
21:50 08/09/2019
Thiếu Nhi Thánh Thể
Khai giảng năm học Giáo lý niên khóa 2019-2020, chúng ta dâng năm học này lên cho Thiên Chúa quan phòng
11:47 02/09/2018
Thiếu Nhi Thánh Thể
Cha sở Antôn Mai Đức Huy, đã chủ trì cuộc họp trù bị cho Kế hoạch giảng dạy và hoạt động mục vụ và bác ái của Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Giáo xứ Phú hòa, tại hội trường, vào lúc 9h00 ngày 02 tháng 09 năm 2018.
17:22 14/08/2018
Thiếu Nhi Thánh Thể
Ngày 15 tháng 8, Giáo hội hân hoan mừng kính Đức Maria Hồn Xác Lên Trời. Thánh lễ trọng thể được cử hành vào lúc 17 giờ 30 Thứ Tư, tại Nhà thờ Giáo xứ Phú Hòa, do Cha sở Antôn chủ sự.
10:02 31/07/2018
Thiếu Nhi Thánh Thể
Đoàn Thiếu nhi Xứ Đoàn “Thánh Thể Chúa Giêsu” sẽ khai giảng các lớp Giáo lý dành cho Thiếu nhi trong Giáo Xứ Năm học 2018- 2019 vào ngày CHÚA NHẬT 09/09/2018.
Giờ lễ giáo xứ Phú hòa
Nội dung Giờ
Thứ hai 17h30
Thứ ba 17h30
Thứ tư 17h30
Thứ năm 17h30
Thứ sáu 17h30
Thứ bảy 17h30
Chúa nhật
Lễ sáng 05h30
Lễ thiếu nhi 07h30
Lễ chiều 17h00
Chầu thánh thể vào đầu thứ năm đầu tháng 19h00
Rửa tội các em thiếu nhi vào sáng thứ bảy đầu tháng 08h00
tHỦ TỤC HÔN PHỐI
HỒ SƠ HÔN PHỐI
Chuẩn bị trước khi trình cha sở
  • Giấy xác nhận của Trưởng Giáo họ.
  • Giấy giới thiệu của cha xứ bên kia.
  • Chứng chỉ Rửa tội không quá 6 tháng.
  • Chứng chỉ Thêm sức.
  • Chứng chỉ Giáo lý Hôn nhân.
  • Giấy chứng nhận Kết hôn (bản sao).
  • Đại diện cha mẹ hai bên.
Cha sở giải quyết tất cả các giấy tờ liên quan đến thủ tục hôn phối, vào lúc 19g00 thứ Ba hàng tuần.