Thiếu Nhi Thánh Thể
08:29 16/08/2020
Thiếu Nhi Thánh Thể
Chúng ta cầu xin Thiên Chúa ban cho chúng ta biết mở rộng lòng ra đón nhận Lời Chúa, giống như Mẹ Maria ngày xưa với hai tiếng xin vâng, để rồi Mẹ Maria đã sống đẹp lòng Chúa và được Chúa thưởng cho cả Hồn lẫn xác của Mẹ được lên trời trước chúng ta, mà […]
20:09 14/06/2020
Thiếu Nhi Thánh Thể
lễ tạ ơn nhân dịp  39 em thiếu nhi được lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể lần đầu và xứ đoàn thiếu nhi Thánh Thể mừng 20 năm thành lập, vào lúc 7g30 sáng Chúa nhật 14.6.20202 tại nhà thờ Phú Hòa.
22:52 26/12/2019
Thiếu Nhi Thánh Thể
Vào lúc 18g00 thứ Ba ngày 24-12-2019, tại thánh đường Giáo xứ Phú Hòa, Các em thiếu nhi Thánh Thể  lại quy tụ cùng nhau sốt sắng cử hành Đêm Canh Thức,
09:09 23/11/2019
Thiếu Nhi Thánh Thể
Thân mời quý cộng đoàn dân Chúa tham dự thánh lễ, vào lúc 17g00, Chúa nhật ngày 24-11-2019,
21:50 08/09/2019
Thiếu Nhi Thánh Thể
Khai giảng năm học Giáo lý niên khóa 2019-2020, chúng ta dâng năm học này lên cho Thiên Chúa quan phòng
11:47 02/09/2018
Thiếu Nhi Thánh Thể
Cha sở Antôn Mai Đức Huy, đã chủ trì cuộc họp trù bị cho Kế hoạch giảng dạy và hoạt động mục vụ và bác ái của Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Giáo xứ Phú hòa, tại hội trường, vào lúc 9h00 ngày 02 tháng 09 năm 2018.
17:22 14/08/2018
Thiếu Nhi Thánh Thể
Ngày 15 tháng 8, Giáo hội hân hoan mừng kính Đức Maria Hồn Xác Lên Trời. Thánh lễ trọng thể được cử hành vào lúc 17 giờ 30 Thứ Tư, tại Nhà thờ Giáo xứ Phú Hòa, do Cha sở Antôn chủ sự.
10:02 31/07/2018
Thiếu Nhi Thánh Thể
Đoàn Thiếu nhi Xứ Đoàn “Thánh Thể Chúa Giêsu” sẽ khai giảng các lớp Giáo lý dành cho Thiếu nhi trong Giáo Xứ Năm học 2018- 2019 vào ngày CHÚA NHẬT 09/09/2018.
06:08 05/06/2018
Thiếu Nhi Thánh Thể
Vào lúc 7g30  Chúa nhật, ngày 3-6-2018 tại nhà thờ Phú Hòa, cộng đoàn  và các em thiếu nhi Thánh Thể đã hân hoan cùng với cha sở Ant ôn hiệp ý dâng thánh lễ kính Mình và Máu Chúa Kitô , đồng thời hôm nay các em thiếu nhi mừng bổn mạng.
20:32 08/02/2018
Thiếu Nhi Thánh Thể
Hàng năm vào dịp cuối năm âm lịch, được sự cho phép của Cha sở Antôn, vào lúc 8g30 sáng Chúa nhật ngày 4-2-2018, tại sân nhà thờ. đã tổ chức hội chợ Xuân