Lòng Thương Xót Chúa Giesu
Lòng Thương Xót Chúa Giesu
Gần 21 triệu người bước qua các cửa Năm Thánh tại 4 đại đền thờ ở Rôma
18:38 07/02/2016
Lòng Thương Xót Chúa Giesu
Ngày 9 tháng 2 Đức Phanxicô sẽ gặp 900 thừa sai của Lòng thương xót hiện diện tại Rôma để dự Lễ Tro. Ngày 10 tháng 2, trong buổi tiếp kiến chung ở Quảng trường Thánh Phêrô
06:35 05/02/2016
Lòng Thương Xót Chúa Giesu
Thông Điệp “Thiên Chúa giàu lòng thương xót” được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II công bố vào ngày 30 tháng 11 năm 1980, vào năm thứ ba triều đại của ngài.
17:09 24/01/2016
Lòng Thương Xót Chúa Giesu
Câu chuyện nhỏ này sẽ giúp chúng ta hiểu Năm Thánh Lòng Thương Xót và theo đó là gia sản của ơn toàn xá
15:27 09/01/2016
Lòng Thương Xót Chúa Giesu
Sứ điệp lòng thương xót của Thiên Chúa trong Cựu Ước không chỉ có ý nghĩa thiêng liêng, mà còn rất gần với thực tế của cuộc sống
15:24 09/01/2016
Lòng Thương Xót Chúa Giesu
Lòng thương xót của Thiên Chúa được trải dài trong lịch sử cứu độ, từ công trình sáng tạo đến các cuộc mạc khải của Ngài cho Mô-sê
15:21 09/01/2016
Lòng Thương Xót Chúa Giesu
Tông Sắc mở Năm Thánh ngoại thường về Lòng Thương Xót : Phanxicô, Giám Mục Rôma, Tôi Tớ của Các Tôi Tớ Thiên Chúa, gửi đến tất cả những ai đọc Tông Sắc này Ân Sủng, Lòng Thương Xót và Bình An.
15:18 09/01/2016
Lòng Thương Xót Chúa Giesu
Ngày 11-4-2015, áp Chúa nhật kính Lòng Chúa thương xót, Đức giáo hoàng Phanxicô đã ban hành tông sắc Dung Mạo Lòng Thương Xót (Misericordiae Vultus), công bố việc thiết lập năm gì
15:15 09/01/2016
Lòng Thương Xót Chúa Giesu
Năm Thánh Lòng Thương Xót, bắt đầu từ lễ gì
10:33 06/01/2016
Lòng Thương Xót Chúa Giesu
Thiên Chúa nhân hậu đầy lòng thương xót vượt trên mọi thước đo và chuẩn mực của con người. Các tư tưởng thần học dù có hay đến mấy
09:24 06/01/2016
Lòng Thương Xót Chúa Giesu
Biến cố mạc khải thứ ba về tên của Thiên Chúa cho Mô-se vào một buổi sáng khác. “Đức Chúa ngự xuống trong đám mây và đứng đó với ông.