Mùa Chay
05:37 24/02/2020
Mùa Chay trao tặng cho chúng ta cơ hội để thay đổi và hoán cải cuộc đời. Tro là dấu chỉ nhắc nhở chúng ta thực tại Ơn Cứu Độ của Thiên Chúa.
Mùa Chay
11:15 18/02/2020
Ngày Thứ Tư Lễ Tro, chúng ta nghe văng vẳng lời thánh ca từ Sách Sáng thế: Hỡi người hãy nhớ mình là tro bụi và sẽ trở về bụi tro.
Mùa Chay
06:45 10/03/2019
Muốn chống trả được những cơn cám dỗ, ta phải bắt chước Đức Giêsu dùng những vũ khí sắc bén, đó là ăn chay cầu nguyện, thấm nhuần Lời Chúa
Mùa Chay
06:37 08/03/2019
Để khiêm nhường van xin Thiên Chúa dung thứ tội lỗi chúng ta, đó là chúng ta hãy biết mở lòng ra để cho Ngài chữa lành chúng ta
Mùa Chay
09:36 25/03/2017
Chúng ta nhận thấy rằng phần thuật lại câu chuyện cuộc thương khó của Chúa Giê-su là dài nhất và chi tiết nhất
Mùa Chay
07:09 18/03/2017
Các chặng đàng thánh giá việc đạo đức quen thuộc và đem lại nhiều lợi ích thiêng liêng
Mùa Chay
10:29 28/02/2017
Là thời gian hướng về ngày lễ Phục Sinh bắt đầu với Thứ Tư Lễ Tro
Mùa Chay
08:54 12/03/2016
Xin Chúa cho ta con mắt đức tin trong sáng để ta nhận ra Chúa hiện diện nơi những anh em nhỏ bé nhất trong cuộc sống hằng ngày.
Mùa Chay
06:37 20/02/2016
“Ta muốn lòng Message-for-Lent-2016nhân chứ đâu cần lễ tế.” (Mt 9, 13). Những việc bác ái trên hành trình Năm Thánh
Mùa Chay
21:59 09/02/2016
Mùa Chay là những ngày thánh, vì là thời thuận tiện, là ngày cứu độ. Thiên Chúa lúc nào cũng sẵn sàng ban ơn cứu độ với điều kiện con người phải chuẩn bị tâm hồn để đón nhận