Tháng Các Đẳng Linh Hồn
15:37 06/11/2015
Tháng Các Đẳng Linh Hồn
Hằng năm Hội Thánh dành ngày đầu tháng 11 để long trọng tôn vinh, kính nhớ toàn thể các thánh trên trời gọi là ngày Lễ các Thánh Nam Nữ.
22:39 02/11/2015
Tháng Các Đẳng Linh Hồn
Sau khi chết, con người sẽ đi về đâu? Đó là một trong những câu hỏi ngàn đời của con người.
11:53 27/10/2015
Tháng Các Đẳng Linh Hồn
Lịch sử các ân xá được bắt nguồn từ kỷ luật hòa giải của thời rất xa xưa trong Giáo hội
09:18 27/10/2015
Tháng Các Đẳng Linh Hồn
Ơn Toàn Xá cho người Tín Hữu có thể lãnh để nhường lại cho các đẳng linh hồn trong Luyện Ngục
22:10 09/11/2014
Tháng Các Đẳng Linh Hồn
I. Lời dẫn nhập Hằng năm, 02.11. là Ngày Lễ Tưởng Nhớ Các Đẳng Linh Hồn sau Ngày Lễ Các Thánh (La Toussaint). Trong Ngày này, người Công Giáo dâng Thánh Lễ để cầu xin Thiên Chúa Nhân Từ thứ tha tội lỗi cho người quá cố nói chung. Hồi còn Tiểu Học, mỗi lần […]
19:50 01/11/2014
Tháng Các Đẳng Linh Hồn
Để cũng nhận ra rằng: dù với những yếu đuối, tội lỗi, mong manh, tôi vẫn được Chúa gọi với tình xót thương
21:36 25/10/2014
Tháng Các Đẳng Linh Hồn
linh hồn bất tử, vì ba lý do: một là, nguyên lý đối nghịch luôn luôn đúng; hai là, linh hồn có khả năng nhớ lại; ba là, linh hồn là nguồn của sự sống
22:51 24/03/2014
Tháng Các Đẳng Linh Hồn
Một thương cha đã sinh con! Hai thương cha đã mỏi mòn, xanh xao! Ba thương cha đã cần lao
22:51 24/03/2014
Tháng Các Đẳng Linh Hồn
Một thương tình mẹ đắm say Cưu-mang-chín-tháng-mười-ngày, đẻ đau! Hai thương con lớn lên mau Nhờ dòng sữa mẹ trắng phau, ngọt ngào! Ba thương lời mẹ dạt dào
22:51 24/03/2014
Tháng Các Đẳng Linh Hồn
Chính Thiên Chúa dạy cho ”thiên hạ” SỐNG Đạo-Làm-Người bởi vì Kinh Thánh là Lời Chúa, chứ KHÔNG phải ”lời do người đời”