Lịch Phụng Vụ Tháng
11:13 13/05/2018
Hàng năm vào ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Giáo xứ Phú Hòa hân hoan và vinh dự Chầu lượt Thánh Thể thay Giáo phận Sài Gòn. Trong thời gian này cộng đoàn giáo xứ có nhiều thời gian  đến chiêm ngắm và ca tụng Thánh Thể Chúa Giêsu, Ngài đã quá yêu thế gian và đã hiến mạng sống Ngài cho nhân loại.
Lịch Phụng Vụ Tháng
06:05 18/07/2016
Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu với các tín hữu Chúa và rộng tay ban phát mọi ơn lành để chúng con thêm lòng tin cậy mến và chuyên cần tuân giữ những điều Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin…
Lịch Phụng Vụ Tháng
20:53 06/04/2016
Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, mầu nhiệm Vượt Qua đã đem lại cho chúng con ân huệ dồi dào; xin cho chúng con được thấy những ân huệ Chúa ban sinh
Lịch Phụng Vụ Tháng
17:05 31/08/2015
Lịch Phụng Vụ Tháng
21:31 26/01/2015
 
Lịch Phụng Vụ Tháng
21:10 26/01/2015
Lịch Phụng Vụ Tháng
20:52 26/01/2015
Lịch Phụng Vụ Tháng
21:53 13/01/2015
Lịch Phụng Vụ Tháng
20:41 28/12/2014
 
Lịch Phụng Vụ Tháng
20:31 28/12/2014