Các Kinh
17:14 15/09/2014
Các Kinh
Kinh Nguyện Buổi Sáng Sáng Thứ NĂM
22:54 24/03/2014
Các Kinh
Kinh cầu cho gia đình, do Đức Hồng y biên soạn trong năm Tân Phúc Âm Hóa Gia Đình.
22:54 24/03/2014
Các Kinh
Chúng ta không thể chấp nhận để cho muối trở nên nhạt và ánh sáng bị che kín (x. MT 5,13-16). Cả con người ngày nay cũng có thể tái cảm thấy nhu cầu như người phụ nữ xứ Samaria đến giếng nước để lắng nghe Chúa Giêsu
22:43 24/03/2014
Các Kinh
Con hãy đọc 15 Kinh Lạy Cha, 15 Kinh Kính Mừng cùng với những kinh sau đây (chính Chúa dạy) trong một năm tròn. Hết một năm, tức là con đã kính chào từng vết thương của Cha
22:32 24/03/2014
Các Kinh
Lạy Cha,/ Đấng đầy lòng trắc ẩn,/ Đấng duy nhất tốt lành,/ con chạy đến van xin Lòng Thương Xót của Cha,/ mặc dù tội lỗi con to lớn/ và sự xúc phạm thì quá nhiều./
22:32 24/03/2014
Các Kinh
Kính lạy Thánh Thể, – Trong đó chất chưa giao ước Lòng Thương Xót của Thiên Chúa đối với chúng con, và đặc biệt những kẻ tội lỗi khốn cùng. – Con tín thác vào Chúa
20:55 24/03/2014
Các Kinh
14 Chặng Đàng Thánh Giá Chúa Giêsu
20:55 24/03/2014
Các Kinh
Giúp canh phòng ngũ quan để chúng không trở nên dịp tội cho ta; giúp ta coi thân xác mình và thân xác người khác như đền thờ Chúa Thánh Thần.
20:55 24/03/2014
Các Kinh
Mười điều răn ấy tóm về hai này mà chớ: trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen.
20:55 24/03/2014
Các Kinh
KINH SÁU ĐIỀU RĂN Hội Thánh có sáu điều răn:
Giờ lễ giáo xứ Phú hòa
Nội dung Giờ
Thứ hai 17h30
Thứ ba 17h30
Thứ tư 17h30
Thứ năm 17h30
Thứ sáu 17h30
Thứ bảy 17h30
Chúa nhật
Lễ sáng 05h30
Lễ thiếu nhi 07h30
Lễ chiều 17h00
Chầu thánh thể vào đầu thứ năm đầu tháng 19h00
Rửa tội các em thiếu nhi vào sáng thứ bảy đầu tháng 08h00
tHỦ TỤC HÔN PHỐI
HỒ SƠ HÔN PHỐI
Chuẩn bị trước khi trình cha sở
  • Giấy xác nhận của Trưởng Giáo họ.
  • Giấy giới thiệu của cha xứ bên kia.
  • Chứng chỉ Rửa tội không quá 6 tháng.
  • Chứng chỉ Thêm sức.
  • Chứng chỉ Giáo lý Hôn nhân.
  • Giấy chứng nhận Kết hôn (bản sao).
  • Đại diện cha mẹ hai bên.
Cha sở giải quyết tất cả các giấy tờ liên quan đến thủ tục hôn phối, vào lúc 19g00 thứ Ba hàng tuần.