Đọc Thánh Kinh
Đọc Thánh Kinh
Tin Mừng Mát-thêu (Mt 1,1– 9,36) Phần 1
20:54 24/03/2014
Đọc Thánh Kinh
20:54 24/03/2014
Đọc Thánh Kinh
 Khải Huyền – Chương 21 4. GIÊ-RU-SA-LEM TƯƠNG LAI Trời mới đất mới 1 Bấy giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất, và biển cũng không còn nữa.2 Và tôi thấy Thành Thánh là Giê-ru-sa-lem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như […]
20:54 24/03/2014
Đọc Thánh Kinh
Khải Huyền – Chương 22 1 Rồi thiên thần chỉ cho tôi thấy một con sông có nước trường sinh, sáng chói như pha lê, chảy ra từ ngai của Thiên Chúa và của Con Chiên.2 Ở giữa quảng trường của thành, giữa hai nhánh sông, có cây Sự Sống sinh trái mười hai lần, […]
20:54 24/03/2014
Đọc Thánh Kinh
Khải Huyền – Chương 15 Bài ca của ông Mô-sê và của Con Chiên 1 Rồi tôi thấy một điềm khác trên trời, một điềm lớn lao và kỳ diệu: bảy thiên thần mang bảy tai ương, đó là những tai ương cuối cùng, vì với những tai ương này, cơn lôi đình của Thiên […]
20:54 24/03/2014
Đọc Thánh Kinh
Bấy giờ tôi nghe một tiếng lớn từ Đền Thờ bảo bảy thiên thần
20:53 24/03/2014
Đọc Thánh Kinh
Mặc khải của Đức Giê-su Ki-tô, mặc khải mà Thiên Chúa đã ban cho Người, để Người tỏ cho các tôi tớ Người biết những việc sắp phải xảy đến. Người đã sai thiên thần của Người đến báo cho ông Gio-an là tôi tớ của Người biết mặc khải đó
20:53 24/03/2014
Đọc Thánh Kinh
20:53 24/03/2014
Đọc Thánh Kinh
20:53 24/03/2014
Đọc Thánh Kinh
20:53 24/03/2014
Đọc Thánh Kinh
Giờ lễ giáo xứ Phú hòa
Nội dung Giờ
Thứ hai 17h30
Thứ ba 17h30
Thứ tư 17h30
Thứ năm 17h30
Thứ sáu 17h30
Thứ bảy 17h30
Chúa nhật
Lễ sáng 05h30
Lễ thiếu nhi 07h30
Lễ chiều 17h00
Chầu thánh thể vào đầu thứ năm đầu tháng 19h00
Rửa tội các em thiếu nhi vào sáng thứ bảy đầu tháng 08h00
tHỦ TỤC HÔN PHỐI
HỒ SƠ HÔN PHỐI
Chuẩn bị trước khi trình cha sở
  • Giấy xác nhận của Trưởng Giáo họ.
  • Giấy giới thiệu của cha xứ bên kia.
  • Chứng chỉ Rửa tội không quá 6 tháng.
  • Chứng chỉ Thêm sức.
  • Chứng chỉ Giáo lý Hôn nhân.
  • Giấy chứng nhận Kết hôn (bản sao).
  • Đại diện cha mẹ hai bên.
Cha sở giải quyết tất cả các giấy tờ liên quan đến thủ tục hôn phối, vào lúc 19g00 thứ Ba hàng tuần.