Đọc Thánh Kinh
Đọc Thánh Kinh
Tin Mừng Mát-thêu (Mt 1,1– 9,36) Phần 1
20:54 24/03/2014
Đọc Thánh Kinh
 Khải Huyền – Chương 21 4. GIÊ-RU-SA-LEM TƯƠNG LAI Trời mới đất mới 1 Bấy giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất, và biển cũng không còn nữa.2 Và tôi thấy Thành Thánh là Giê-ru-sa-lem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như […]
20:54 24/03/2014
Đọc Thánh Kinh
Khải Huyền – Chương 22 1 Rồi thiên thần chỉ cho tôi thấy một con sông có nước trường sinh, sáng chói như pha lê, chảy ra từ ngai của Thiên Chúa và của Con Chiên.2 Ở giữa quảng trường của thành, giữa hai nhánh sông, có cây Sự Sống sinh trái mười hai lần, […]
20:54 24/03/2014
Đọc Thánh Kinh
Khải Huyền – Chương 15 Bài ca của ông Mô-sê và của Con Chiên 1 Rồi tôi thấy một điềm khác trên trời, một điềm lớn lao và kỳ diệu: bảy thiên thần mang bảy tai ương, đó là những tai ương cuối cùng, vì với những tai ương này, cơn lôi đình của Thiên […]
20:54 24/03/2014
Đọc Thánh Kinh
Bấy giờ tôi nghe một tiếng lớn từ Đền Thờ bảo bảy thiên thần
20:54 24/03/2014
Đọc Thánh Kinh
 Khải Huyền – Chương 17 2. BA-BY-LON BỊ TRỪNG PHẠT Con Điếm khét tiếng 1 Bấy giờ, trong số bảy thiên thần mang bảy chén, một vị đến bảo tôi: "Lại đây, tôi sẽ chỉ cho ông thấy Con Điếm khét tiếng, đang ngồi bên những làn nước mênh mông, bị xét xử như thế […]
20:53 24/03/2014
Đọc Thánh Kinh
20:53 24/03/2014
Đọc Thánh Kinh
20:53 24/03/2014
Đọc Thánh Kinh
20:53 24/03/2014
Đọc Thánh Kinh
20:53 24/03/2014
Đọc Thánh Kinh