Câu Đối Năm Đức Tin

Câu Đối Năm Đức Tin

Năm Đức Tin - Mar 24/03/2014

Người VN chúng ta từ xưa đến nay chuộng những câu đối, âu đó cũng là phần bé nhỏ đưa giáo lý Đức tin hội nhập văn hóa.

Những CÂU ĐỐI lấy ý dựa theo Tự sắc PORTA FIDEI (Cánh cửa Đức tin) của ĐGH Bênêđitô XVI nhằm phục vụ năm Đức tin bên cạnh những bản nhạc về năm Đức tin vì người VN chúng ta từ xưa đến nay chuộng những câu đối, âu đó cũng là phần bé nhỏ đưa giáo lý Đức tin hội nhập văn hóa. Xin giới thiệu đến mọi tín hữu những câu đối do linh mục Gioan B. Phạm Hồng Thái, quản xứ Giáo Xứ Tân Hội sáng tác.
1. Cánh cửa Đức tin đã rộng mở 
Tâm Hồn tín hữu hướng cả về

2. Bí tích Thánh Tẩy khởi đầu của Lòng tin  
Nhà Cha trên trời điểm tới cuộc Hành trình

3. Hãy cùng chết đi với Chúa Kitô 
Để được Sống lại vinh quang với Người

4. Không chịu cho muối đất bị lạt đi
Chẳng muốn để Ánh sáng bị che khuất      

5. Việc làm Chúa muốn ta thực hiện:
Tin vào Đấng Cứu chuộc trần gian

6. Năm Đức tin: Lòng tin cá nhân được củng cố
Thời Hồng Phúc: Đức Ái tập thể cũng gia tăng

7. Công đồng Vatican qua nửa thế kỉ
Sách Giáo lý Hội  thánh được nhị thập niên

8. Đây cơ hội hoán cải cuộc sống
Này dịp may sống tốt đời mình

9. Tình yêu Chúa Kitô thúc bách người tín hữu
Nhiệt tình truyền giáo canh tân mọi tâm hồn

10. Tin trong lòng  nên công chính hóa
 Xưng ngoài miệng mới rỗi linh hồn

11. Đức Maria gương mẫu của lòng tin
Các thánh tử đạo chứng nhân cho  lòng mến

12. Được Hạnh phúc nhờ Đức tin
Nhận Phần thưởng do Đức Ái

 
Tác giả bài viết: Lm. Gioan B. Phạm Hồng Thái