CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM 2020 – THỨ BẢY TUẦN 3 MÙA VỌNG B

CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM 2020 – THỨ BẢY TUẦN 3 MÙA VỌNG B

SUY NIỆM - Dec 19/12/2020

THỨ BẢY, NGÀY 19 THÁNG 12

 Lc 1,5-25

"Thiên Thần Gabriel báo trước việc Gioan Tẩy giả sinh ra" (Lc 1,13)

Sứ điệp: Thánh Gioan Tẩy giả đã được sinh ra trong thời kỳ ông Da-ca-ri-a và bà Ê-li-da-bét đã cao niên và son sẻ. Chính Chúa đã can thiệp. Chúa cũng hằng ngày can thiệp vào cuộc sống của ta, để ta sinh hoa trái trước mặt Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã can thiệp cách đặc biệt, để thánh Gioan Tẩy giả được sinh ra và trở nên vị tiên tri dọn đường cho Chúa cách trung thành.

Con và gia đình con được hồng ân trở thành con Chúa. Đó chính là nhờ sự can thiệp đầy tình yêu thương của Chúa. Chúa đã giáng trần, đã chịu bao nhiêu thương khó, chịu nạn và sống lại vinh quang. Chúa đã hạ mình xuống thân phận tôi đòi, để chúng con được sống sự sống của chính Thiên Chúa.

Chúa lại ban các tông đồ, các vị chủ chăn, để giúp chúng con sống cuộc đời làm con Chúa. Chúa lại còn can thiệp bằng cách thánh hiến các linh mục vì chúng con. Con còn gặp biết bao anh chị em thánh thiện, làm gương sáng và dắt dìu nhau về cùng Chúa. Con quên sao được ơn sống đạo của ông bà cha mẹ trong gia đình con. Chúa đang dùng nhiều cách, để giúp con sống thân tình với Chúa mỗi ngày một hơn. Con chúc tụng tạ ơn Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đang đến với con và đang muốn dùng con, để Chúa đến với các linh hồn xung quanh. Ngày ngày Chúa vẫn can thiệp vào cuộc sống của con. Ngày ngày Chúa vẫn thanh tẩy con như thanh tẩy thánh Gio-an. Còn hơn thế nữa, ngày ngày Chúa vẫn dùng Mình Máu Chúa, mà nuôi dưỡng thánh hoá con. Con cũng muốn sống theo gương thánh Gioan. Con muốn trung thành dọn đường cho Chúa đến với mọi người. Xin Chúa giúp con. Amen.

ĐGM Giuse Nguyễn Ngăng