Cầu nguyện với Phúc Âm Chúa nhật tuần 23 – TN

Cầu nguyện với Phúc Âm Chúa nhật tuần 23 – TN

SUY NIỆM - Sep 04/09/2022

CHÚA NHẬT TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN năm C

Lc 14,25-33

"Ai không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta" (Lc 14,33)

 

 

Suy niệm: Ðể trở nên môn đệ của Ðức Giêsu, chúng ta cũng phải cùng đi con đường với Ðức Giêsu. Ðường Ngài đi là từ bỏ, là đón nhận Thập Giá. Chúng ta có dám từ bỏ bản thân? Có dám hy sinh cho lợi ích tha nhân như Chúa không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, gia đình chúng con, giáo xứ chúng con, tổ quốc chúng con cũng đang khao khát một cuộc sống ấm no, an vui, thịnh vượng. Nhưng để điều đó được hiện thực, mỗi người chúng con phải biết bỏ đi tư lợi để xây dựng cho công ích. Chỉ khi biết sống vì tha nhân chúng con mới đích thực làm môn đệ của Chúa. Amen

 

ĐTGM Giuse Nguyễn Năng