CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – CHÚA NHẬT TUẦN 28 TN – B

CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – CHÚA NHẬT TUẦN 28 TN – B

SUY NIỆM - Oct 10/10/2021

CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN năm B

 Mc 10,17-30

"Các ngươi gặp bất cứ ai, thì hãy mời vào dự tiệc cưới" (Mt 22,9b)

 

 

Suy niệm: Qua bài Tin mừng, Ðức Giêsu trình bày dung mạo một vị vua hiền hậu lạ lùng: Ông tự ý mở tiệc, cho các đầy tớ hết lớp này đến lớp khác đi mời, dù khách được mời không thèm đến, lại còn giết các sứ giả được sai đến với họ.

Dung mạo vị vua càng hiền hậu bao nhiêu càng làm nổi bật sự vô ơn bất xứng của khách được mời bấy nhiêu. Họ tỏ ra khinh mạn, hổn xược với tấm lòng quảng đại của nhà vua: người không thèm đến, kẻ đến lại không mặc áo cưới…

Chúng ta cũng được Thiên Chúa mời gọi vào dự tiệc trong Nước trời. Chúng ta đã đáp trả với thái độ nào?

Cầu nguyện: Lạy Cha, chúng con rất muốn vào dự tiệc trong Nước Cha. Xin giúp chúng con biết can đảm và quyết tâm thay đổi chiếc áo cũ của chúng con, để mặc lấy áo cưới mới xinh đẹp là tâm hồn trong trắng. Xin cho chúng con cảm nghiệm được tình yêu thương của Cha, để chúng con mau mắn đến với Cha trong bí tích hoà giải và Thánh Thể. Trong niềm hân hoan, chúng con mong chờ ngày được vào dự tiệc cánh chung của Cha. Chúng con cầu xin nhờ Ðức Giêsu Con Cha, Chúa chúng con. Amen.

ĐGM Giuse Nguyễn Năng