Cầu nguyên với Phúc Âm – Chúa nhật tuần 32 – TN

Cầu nguyên với Phúc Âm – Chúa nhật tuần 32 – TN

SUY NIỆM - Nov 06/11/2022

CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN Năm C

Lc 20,27-38

"Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống" (Lc 20,38)

 

 

Suy niệm: Ðức Giêsu mạc khải về vấn đề kẻ chết sống lại và cách thức cuộc sống đời sau. Ngài cho thấy cuộc sống ấy không còn giống như ở đời này. Không còn bị lệ thuộc vào không gian và thời gian. Không bị ràng buộc vào những quyến rũ như ở trần gian. Trái lại, cuộc sống của người công chính khi phục sinh sẽ được thần thiêng hóa như đời sống của các Thiên Thần, của Thiên Chúa.

Muốn được sống sự sống ấy trong ngày sau hết, mỗi Kitô hữu cần phải chuẩn bị và sống đời sống ấy ngay từ đời này. Bằng cách sống theo giáo huấn và tinh thần của Ðức Giêsu, thực thi công bình bác ái và không theo những cám dỗ của thế gian.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin có sự sống lại và có sự sống đời sau. Xin cho chúng con sống niềm tin bằng chính cuộc sống "tốt đạo đẹp đời" của chúng con. Tất cả những công việc, hành động, lời nói, suy nghĩ của chúng con đều quy hướng về mục đích cuối cùng ấy. Như thế, chúng con sẽ được Chúa ban thưởng sự sống vĩnh cửu. Amen.

 

ĐGM Giuse Nguyễn Năng