CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – CHÚA NHẬT TUẦN 4 PHỤC SINH

CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – CHÚA NHẬT TUẦN 4 PHỤC SINH

SUY NIỆM - May 02/05/2020

CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH 

Ga 10,1-10

 "Ta là cửa chuồng chiên"

Suy niệm: Đức Giêsu chính là vị Mục Tử nhân lành luôn yêu thương và quan tâm dẫn dắt đoàn chiên của mình. Chúa nói rằng Ngài là cửa chuồng chiên. Chuồng chiên chính là Giáo hội được bảo vệ bằng các giới răn của Chúa. Ai trung thành nghe tuân giữ và liên kết với Ngài thì được vào Nước trời. Nghĩa là được đến cùng Thiên Chúa Cha, nguồn mạch sự sống và hạnh phúc trường sinh.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con như chiên lạc, lang thang bơ vơ đói khổ, vì thiếu dòng suối mát, vì thiếu đồng cỏ xanh, vì thiếu vị mục tử chân chính. Xin Chúa đến hướng dẫn, dìu dắt chúng con về nước tình yêu của Chúa. Vì chính Chúa là cửa an toàn, vì chính Chúa là vị mục tử nhân hiền. Chỉ trong Chúa, chúng con mới được nghỉ ngơi yên hành. Amen.

Đức TGM Giuse Nguyễn Năng