CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – CHÚA NHẬT TUẦN 6 PHỤC SINH C

CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – CHÚA NHẬT TUẦN 6 PHỤC SINH C

SUY NIỆM - May 21/05/2022

CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH

Ga 14,23-29

"Thánh Thần sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con" (Ga 14,26,)

 

 

Suy niệm: "Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy". Ðức Giêsu muốn nhấn mạnh mối liên kết giữa lòng yêu mến và sự trung thành với giáo huấn của Ngài. Không thể nói yêu Ngài nếu không nghe lời Ngài. Không thể thi hành lời Ngài trọn vẹn nếu không vì yêu Ngài. Tình yêu được biểu hiện cụ thể qua hành động tuân giữ trong sự tự nguyện.

Ðiều khát mong của Ðức Giêsu được bày tỏ qua lời trăn trối: "Hãy yêu thương nhau". Yêu Chúa thật là yêu thật mọi người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ban Thánh Thần đến dạy dỗ chúng con, để chúng con biết yêu Chúa một cách chân tình, biết trung thành thực thi giáo huấn của Chúa, vì tình yêu mến chứ không phải do sợ hãi bó buộc. Chỉ có một điều làm chúng con lo lắng băn khoăn là chúng con sợ làm buồn lòng Chúa mà thôi. Amen.

ĐGM Giuse Nguyễn Năng