CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – CHÚA NHẬT TUẦN VI PHỤC SINH

CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – CHÚA NHẬT TUẦN VI PHỤC SINH

SUY NIỆM - May 09/05/2021

CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH năm B

Ga 15,9-17 

"Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình" (Ga 15,13)

Suy niệm: Ðức Giêsu chính thức tuyên bố lệnh truyền của Ngài: "Hãy yêu thương nhau" – một tình yêu vô vị lợi vì yêu như chính mình. Yêu vô vị lợi nghĩa là yêu thương mà không đòi phải đáp trả, như Ðức Giêsu đã không nói: "Hãy yêu Thầy như Thầy đã yêu anh em" mà Ngài nói: "Hãy yêu nhau như Thầy yêu anh em". Yêu như chính mình là tình yêu cao trọng nhất, là dám hy sinh mạng sống mình như Ðức Giêsu đã tự hiến vì chúng ta. Ðó là tình yêu đích thực mà Ðức Giêsu và mỗi người môn đệ của Ngài đều thực thi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương chúng con bằng tình yêu lớn lao nhất, và Chúa cũng dạy chúng con phải biết yêu nhau như Chúa vậy. Tình yêu Chúa ban cho chúng con nhưng không; còn tình yêu của chúng con còn nhiều tính toán, nhỏ nhen, giả tạo. Chúng con chỉ dám cho đi những gì là dư thừa, chứ chưa biết chia sẻ cả những điều mình quý trọng. Xin Chúa giúp chúng con sửa đổi lối sống của mình. Chúa đã phục sinh rồi, mỗi người chúng con cũng phải đổi mới chính mình, để cũng được sống lại thật với Chúa trong tâm hồn. Amen.

ĐGM Giuse Nguyễn Năng