CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – THỨ HAI TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN C

CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – THỨ HAI TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN C

SUY NIỆM - Aug 29/08/2022

THỨ HAI TUẦN 22 TH. NIÊN

THÁNH GIOAN TẨY GIẢ BỊ TRẢM QUYẾT

"Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu của Gioan Tẩy giả đặt trên đĩa" (Mc 6,25)

 

 

Sứ điệp: Để sống ơn gọi ngôn sứ như thánh Gioan Tẩy giả, người Kitô hữu phải can đảm làm chứng cho sự thật, ngăn chặn sự xấu, và dám chấp nhận đau khổ vì Tin mừng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, thật là chua xót nhưng cũng thật hào hung, khi đầu của thánh Gioan nằm trong tay một vũ nữ. Quyền lực của sự dữ tỏ ra mạnh mẽ, thắng thế, áp đảo. Còn quyền lực của sự thiện có vẻ mong manh, yếu đuối, bị bóp dẹp trong lòng bàn tay.

Cái chết của thánh Gioan cho con hiểu rằng: đam mê tội lỗi làm cho lòng người ra mù quáng, lôi kéo từ tội này đến tội khác, từ sai lầm này đến sai lầm khác. Người này phạm tội kéo theo người khác phạm tội. Người phạm tội ngày càng đông, sự xấu ngày càng lan rộng. Trong khi đó, ít người dám sống công chính, ít người dám nói sự thật, ít người dám ngăn chặn sự ác và lôi kéo người khác làm điều thiện. Chính con cũng chẳng sống được như vậy.

Lạy Chúa, Chúa đã đến làm chứng cho chân lý và dùng quyền năng của Tin mừng, để giải thoát thế gian khỏi tội lỗi. Chúa muốn chúng con nối tiếp sứ mạng của Chúa. Xin giúp chúng con dám sống theo Tin mừng. Xin Chúa đừng để chúng con vì những đam mê, vì những mối lợi hay vì sợ bị thua thiệt cười chê, mà rời xa lối sống Phúc Âm. Xin giúp chúng con can đảm ngăn chặn sự xấu đang diễn ra xung quanh. Chúa giao cho chúng con chịu trách nhiệm về người khác. Chúng con sẽ lỗi nặng khi thấy sai mà không lên tiếng, khi thấy đúng mà không làm, khi thấy tốt mà không kéo người khác theo. Xin Chúa tha thứ những thiếu sót, và xin Chúa giúp chúng con chu toàn sứ mạng làm chứng cho Tin mừng. Amen.

 

ĐTGM Giuse Nguyễn Năng