CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – TUẦN 2 MÙA CHAY B

CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – TUẦN 2 MÙA CHAY B

SUY NIỆM - Feb 28/02/2021

CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY năm B

Mc 9,1-9

"Ðây là Con Ta rất yêu dấu" (Mc 9,7)

Suy niệm: Sự kiện biến hình xảy ra khoảng một tuần sau khi Ðức Giêsu báo trước cuộc thương khó và cái chết của Ngài, nhằm củng cố niềm tin nơi các môn đệ, để các ông có thể can đảm theo Chúa trên con đường khổ giá. Sự hiện diện của hai nhân vật trong Cựu ước: Môisê và Êlia, để khẳng định việc Ðức Giêsu chịu khổ nạn và đi vào vinh quang nằm trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa mà Thánh kinh đã loan báo.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa đã tỏ vinh quang của Chúa, để tăng sức cho các môn đệ. Xin Chúa củng cố niềm tin cho chúng con, để khi gặp gian nan, thử thách, chúng con không ngã lòng thất vọng, nhưng sẵn sàng đón nhận và can đảm dấn thân theo Chúa. Amen.

ĐGM Giuse Nguyễn Năng