Cây lúa gieo từ hạt thóc 3.000 năm đã trổ bông

Cây lúa gieo từ hạt thóc 3.000 năm đã trổ bông

Chuyện Đó Đây - Mar 24/03/2014

Bốn cây lúa đầu tiên gieo từ những hạt thóc phát lộ ở tầng văn hóa Đồng Đậu cách nay 3.000 năm, đã đồng loạt trổ bông. VnExpress ghi lại hình ảnh ngày 30/7.

Bốn cây lúa đầu tiên gieo từ những hạt thóc phát lộ ở tầng văn hóa Đồng Đậu cách nay 3.000 năm, đã đồng loạt trổ bông. VnExpress ghi lại hình ảnh ngày 30/7.
 

Bốn cây lúa được gieo cấy tại Viện Di truyền Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) ngày 5/5 đã đồng loạt trổ bông.
Đây là những cây thuộc lứa đầu tiên trong số những hạt thóc 3.000 năm phát lộ từ khu di chỉ Thành Dền (Mê Linh, Hà Nội).
Theo các cán bộ tại Viện Di truyền Nông nghiệp, trước đó hơn 10 ngày, những cây lúa này đã làm đòng.
Về hình thái, những cây lúa này không có nhiều khác biệt với lúa hiện đại, ngoài việc thân khỏe, lá khá to bản và mọc đứng hơn.
Hoa lúa.
Trong khi đó, 6 hạt lúa được gieo sau bốn cây lúa trên một tuần hiện vẫn chưa có dấu hiệu làm đòng.
Các cây lúa cổ này được cán bộ Viện Di truyền Nông nghiệp chăm sóc hằng ngày. Trong khi đó, mẫu vỏ trấu của chúng được gửi đi Nhật Bản vẫn chưa có kết quả giám định niên đại.

Nguyễn Hưng

Vnexpress