Cha mẹ đỡ đầu

Cha mẹ đỡ đầu

Hỏi đáp - Jul 06/07/2017

Theo Giáo luật điều 872 và 892, khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội và Bí tích Thêm sức thì đương sự cần phải có một người đỡ đầu. Đó là cha đỡ đầu, hoặc mẹ đỡ đầu, hoặc cả cha và mẹ đỡ đầu (điều 873). Tên người đỡ đầu phải được ghi trong sổ Rửa tội, sổ Thêm sức (điều 877, 895). Cha mẹ của nhi đồng sắp được Rửa tội, cũng như những người sắp đảm nhận nhiệm vụ đỡ đầu, phải được giáo huấn cách xứng hợp về ý nghĩa của Bí tích và về những nghĩa vụ gắn liền với Bí tích này. (điều 851 khoản 2)
Điều 874 Giáo luật quy định người đỡ đầu phải:
1.- Do chính người sắp được Rửa tội chọn, hoặc do cha mẹ trẻ nhỏ chọn, hoặc do cha sở hay thừa tác viên chọn người có khả năng và ý muốn đảm nhận nhiệm vụ này.
2.- Đủ 16 tuổi trọn.
3.- Là người Công giáo đã được lãnh nhận Bí tích Thêm sức và Bí tích Thánh thể, phải có đời sống xứng hợp với đời sống đức tin và nhiệm vụ phải đảm nhận.
4.- Không mắc một hình phạt của giáo luật đã được tuyên kết hay tuyên bố cách hợp pháp.
5.- Không là cha hoặc mẹ ruột của người sắp được Rửa tội.
Về bổn phận người đỡ đầu, điều 774 khoản 2 ghi rõ: Các bậc cha mẹ buộc phải dùng lời nói và gương sáng để đào tạo con cái mình trong đức tin và trong việc thực hành đời sống Kitô giáo; các người thay quyền cha mẹ cũng như các người đỡ đầu đều có cùng một nghĩa vụ như nhau.
Điều 892 còn chỉ dẫn người đỡ đầu phải liệu sao cho người con đã lãnh nhận Bí tích Thêm sức biết cư xử như nhân chứng đích thực của Chúa Kitô và trung thành chu toàn các nghĩa vụ gắn liền với Bí tích này. Giáo hội khuyến khích nên chọn người đỡ đầu Thêm sức là người đã đảm nhận nhiệm vụ ấy trong Bí tích Rửa tội (điều 893 khoản 2). Anglų kalbos korepetitoriai https://korepetitoriai.intellectus.lt/anglu-kalbos-korepetitoriai/