Cha sở đi thăm giáo dân

Cha sở đi thăm giáo dân

Chuyện Phiếm Đạo Đời - Mar 24/03/2014

Làm cầu thủ vậy bố con đá ở đội bóng nào? Không! bố con làm ”tầu thủ”

 Ngày nọ, Cha xứ đi thăm một gia đình  trong khu giáo, ngài gặp một đứa bé và xoa đầu hỏi cháu.
 
  –  Thế bố con làm nghề gì?
 
  –  Dạ thưa Cha, bố con làm '' tầu thủ''
 
  – Làm cầu thủ vậy bố con đá ở đội bóng nào?   
 
  – Không! bố con làm ''tầu thủ''
 
   – ???
 
  –  A! Cha hiểu rồi. Thì ra là, Đậu Hũ.!
    
 ChungLê (ghi chép)