Cha sở và cộng đoàn đi đàng Thánh Giá

Cha sở và cộng đoàn đi đàng Thánh Giá

Tin Giáo Xứ - Mar 24/03/2014

Vào lúc 17:00 thứ sáu ngày 29-030-2013, tại giáo xứ Phú Hòa, hạt Phú Thọ, Cha sở và cộng đoàn đã cử hành nghi thức đi đàng Thánh Giá để tưởng niệm những biến cố và hồi tưởng lại những gì về sự chết của Chúa Giê-su đã hoàn thành vì chúng ta.

Vào lúc 17:00 thứ sáu ngày 29-030-2013, tại giáo xứ Phú Hòa, hạt Phú Thọ, Cha sở và cộng đoàn đã cử hành nghi thức đi đàng Thánh Giá để  tưởng niệm những biến cố và hồi tưởng lại những gì về sự chết của Chúa Giê-su đã hoàn thành vì chúng ta. Chúa Giê-su Ki-tô, vị thượng tế cao cả, và đã tận hiến hy sinh trọn vẹn vì tội chúng ta. Cái chết của Người là sự giải hoà chúng ta với Thiên Chúa. Thánh Giá Ngài là nhịp cầu bắc qua vực thẳm bị khắc sâu bởi tội, đặt chúng ta vào cõi chết vì chống lại Thiên Chúa và kết hiệp chúng ta một lần nữa với tình yêu thương của Chúa Cha. Trên chiếc cầu này, xin cho chúng ta cùng với Chúa Giê-su đi qua cõi chết để vào cõi trường sinh.

Xem hình thêm: xin nhấm vào đây

MVTTGx