Cha Vinh Sơn dâng thánh lễ tạ ơn

Cha Vinh Sơn dâng thánh lễ tạ ơn

Tin Giáo Xứ - Apr 01/04/2016

Trong niềm vui mừng Chúa sống lại, vào lúc 17h30 thứ Năm trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh, ngày 31-3-2016 tại nhà thờ Phú Hoà, cha Vinh Sơn Nguyễn Đức Khanh, S.V.D. thuộc Dòng Ngôi Lời đã cùng đồng tế với cha sở Antôn Mai Đức Huy hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn, nhân dịp ngài thụ phong chức linh mục vào tháng 12-2015 tại giáo xứ Phú Trung. Trước đây thày Vinh Sơn Nguyễn Đức Khanh đã có một thời gian 8 tháng dạy giáo lý cho các em TNTT Phú Hòa. Thánh lễ hôm nay cộng đoàn giáo xứ chúc mừng, đồng thời cầu nguyện cho ngài được nhiều sức khỏe để sắp tới đây ngài nhận sứ vụ truyền giáo tại Nước Mêhicô. Nguyện xin Thiên Chúa luôn che chở và ban bình an nơi cha để hoàn thành sứ vụ mà cha đã lãnh nhận.

Quý vị xem thêm album hình xin nhấn vào đây

Tin & ảnh: Văn Chung