CHÂN THÀNH TRONG LỜI CẦU NGUYỆN

CHÂN THÀNH TRONG LỜI CẦU NGUYỆN

SUY NIỆM - Mar 04/03/2016

Sức-mạnh-của-lời-cầu-nguyệnTrang Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu kể dụ ngôn về người Biệt Phái và người thu thuế để dạy chúng ta cách cầu nguyện.  Chúa Giêsu có một cách nhìn khác khi trông thấy các sự việc.  Người nhìn thấy điều gì đó tích cực trong người thu thuế, kẻ mà mọi người nói rằng:  “Hắn ta không biết cách cầu nguyện!”  Chúa Giêsu, qua lời cầu nguyện, đã sống rất hiệp nhất với Chúa Cha đến nỗi mà tất cả mọi thứ đã trở thành biểu hiện sự cầu nguyện của Người.     

Cách trình bày dụ ngôn thì mang phong cách rất giáo huấn.  Thánh Luca đưa ra một lời giới thiệu ngắn gọn được dùng như là chìa khóa cho bài đọc.  

Sau đó, Chúa Giêsu nói dụ ngôn và cuối cùng chính Chúa Giêsu áp dụng dụ ngôn vào cuộc sống. Lời giới thiệu của Thánh Luca (18, 9) là câu chuyện dụ ngôn được trình bày bởi câu : “Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những người hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác!”  

Câu nói này là của thánh Luca, câu nói chỉ về thời đại của Chúa Giêsu nhưng rồi cũng chỉ về thời đại của chúng ta.  Luôn có những người và những nhóm người tự hào mình là người công chính và ngoan đạo và hay khinh bỉ kẻ khác, coi họ là những kẻ kém hiểu biết và bất trung.

Câu chuyện dụ ngôn (Lc 18, 10-13) kể lại rằng có hai người lên đền thờ cầu nguyện: một người Biệt Phái, một người thu thuế.  Theo quan niệm người ta vào thời bấy giờ, người thu thuế thì bị khinh khi, và họ không thể nào tự mình thưa chuyện với Thiên Chúa bởi vì họ là những kẻ ô uế.  

Trong câu chuyện dụ ngôn, Người Biệt Phái cảm tạ Chúa vì ông ta tốt lành hơn những kẻ khác.  Lời cầu nguyện của ông ta không có gì khác hơn là một lời tự khen ngợi mình, lời đề cao các phẩm hạnh của mình và khinh miệt đối với kẻ khác và đối với người thu thuế.  Người thu thuế thậm chí không dám ngước mắt lên, nhưng ông ta đấm ngực và nguyện rằng:  “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội!”  Ông ta tự đặt vào vị trí của mình, là vị trí của ông ta đứng trước mặt Thiên Chúa.

Và rồi để áp dụng (Lc 18, 14) :  Nếu Chúa Giêsu để cho người ta bày tỏ ý kiến của mình và nói ai trong hai người ấy ra về được nên công chính, thì tất cả mọi người sẽ nói rằng:  “người Biệt Phái!”  Bởi vì vào thời ấy, đây là ý kiến chung.  Chúa Giêsu thì lại nghĩ theo cách khác.  

Đối với Chúa, kẻ ra về được nên công chính, nghĩa là trong một mối quan hệ tốt đẹp với Thiên Chúa, không phải là người Biệt Phái, mà lại là người thu thuế.  Chúa Giêsu làm đảo lộn mọi thứ.  Điều chắc chắn rằng các giới chức tôn giáo của thời ấy đã không hài lòng với sự ứng dụng mà Chúa đã cấu tạo trong dụ ngôn.

Chúa Giêsu cầu nguyện.  Thánh Luca cho chúng ta biết một cách đặc biệt, về đời sống cầu nguyện của Chúa Giêsu.  Ông cho thấy Chúa Giêsu cầu nguyện liên lỉ. Sau đây là danh sách văn bản của sách Tin Mừng Luca, trong đó Chúa Giêsu xuất hiện trong lời cầu nguyện:  Lc 2, 46-50; 3, 21; 4, 1-12; 4, 16; 5, 16; 6:12; 9, 16,18,28; 10, 21; 11, 1; 22, 32; 22, 7-14; 22, 40-46; 23, 34; 23, 46; 24, 30).  

Khi đọc sách Tin Mừng Luca, ta có thể tìm thấy các lời khác nói về việc cầu nguyện của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu sống trong liên kết với Chúa Cha.  

Thi hành ý muốn của Chúa Cha là hơi thở của cuộc đời của Chúa Giêsu (Ga 5, 19).  Chúa Giêsu cầu nguyện rất nhiều và, được nhấn mạnh để cho dân chúng và các môn đệ của Người sẽ làm như vậy, bởi vì từ sự hiệp nhất với Thiên Chúa phát sinh ra chân lý và người ta có thể khám phá và tìm được chính mình, trong mọi thực tế và lòng khiêm tốn.  

Kết hợp mật thiết với Chúa trong cầu nguyện, Chúa Giêsu đã mật thiết gắn bó với sự kiện cụ thể của đời sống và với các quyết định mà Người phải làm.  Để trung thành với chương trình của Chúa Cha, Người đã tìm cách gặp gỡ riêng với Ngài để lắng nghe lời Ngài.  Chúa Giêsu đã cầu nguyện với Thánh Vịnh.  Người đã làm như bất kỳ người Do Thái sùng đạo khác và Người thuộc lòng chúng.  Thậm chí Chúa Giêsu đã thành công trong việc sáng tác bài Thánh Vịnh của riêng mình.  Đó là Kinh Lạy Cha.  

Cả cuộc đời của Chúa là lời cầu nguyện thường trực:  “Người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm!” (Ga 5:19, 30).  Đối với Người có thể ứng dụng với những gì Thánh Vịnh đã nói:  “Phần con, con chỉ biết cầu nguyện!” (Tv 109, 4).

          Xin Chúa cho ta biết giá trị cũng như ơn của đời sống cầu nguyện để ngày mỗi ngày ta kết hợp mật thiết với Chúa hơn trong từng giây từng phút của cuộc đời của ta.