Chở trẻ phải kèm giấy khai sinh ?

Chở trẻ phải kèm giấy khai sinh ?

Văn Hóa - Mar 24/03/2014

Một quy định có chủ đích tốt nhưng chưa cụ thể, buộc người đi đường phải luôn mang theo giấy khai sinh của trẻ em…