Chúc mừng Bổn mạng Cha Antôn Mai Đức Huy

Chúc mừng Bổn mạng Cha Antôn Mai Đức Huy

Tin Giáo Xứ - Jun 13/06/2022

Mừng kính thánh Anon Padova 13-06

Cộng đoàn dân Chúa hân hoan chúc mừng  bổn mạng Cha  Antôn Mai Đức Huy, cưu cha sở Giáo xứ, luôn bình an, sức khỏe và vui tươi, nhờ lời chuyển cầu Thánh Nhân.