Chúc mừng bổn mạng Cha sở Antôn

Chúc mừng bổn mạng Cha sở Antôn

Tin Giáo Xứ - Jun 12/06/2021

Mừng kính Thánh Antôn Padua  13-06,  chúc mừng bổn mạng Cha sở Antôn.

 

 

Công đoàn giáo xứ xin chúc mừng Cha sở Antôn và xin chúc Cha một ngày lễ thật nhiều niềm vui và tràn đầy ân sủng của Chúa.

Qua lời chuyển cầu của Thánh nhân, xin ban cho Ngài thật nhiều sức khỏe, lòng nhiệt thành trong đức tin, cậy, mến để Ngài luôn dẫn dắt giáo xứ Phú Hòa chúng con một ngày một thăng tiến hơn trong đức tin  vá luôn đoàn kết yêu thương gắn bó với nhau trong việc xây dựng nhà Chúa.