Chúc Mừng Bổn Mạng Quý Cha, Quý Thầy Hạt Phú Thọ

Chúc Mừng Bổn Mạng Quý Cha, Quý Thầy Hạt Phú Thọ

Tin Giáo Hội Việt Nam - Mar 24/03/2014

Nhân dịp Mừng Kính Trọng Thể Thánh Giuse Bạn Trăn Năm Đức Maria.

Nhân dịp Mừng Kính Trọng Thể Thánh Giuse 19-03, Bạn Trăn Năm Đức Trinh Nữ Maria.

Kính Chúc Quý Cha, Quý Thầy nhiều sức khỏe và tràn đầy Hông Ân Thiên Chúa.

Qua lời chuyển cầu và theo mẫu gương âm thầm của Thánh Giuse.

GĐMVTT Hạt Phú Thọ