CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHA SỞ ANTÔN

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHA SỞ ANTÔN

Tin Giáo Xứ - Oct 11/10/2020

Cộng đoàn Giáo xứ kính chúc Cha sức khỏe dồi dào, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa, để tiếp tục con đường phục vụ Chúa, nhất là dìu dắt đoàn chiên Phú Hòa chúng con.

Từ muôn thuở Ngài đã gọi tên con,

Ngài đã thánh hóa con khi lọt lòng mẹ

Đặt con làm ngôn sứ cho chư dân

Là hiện thân của Tỉnh yêu Chúa nhiêm thể.

Vào ngày 11 –10 năm ấy, Chúa đã đem người vào thế giới này, Ngài đã sớm trao cho người sứ mệnh thiêng liêng, và cả những gánh nặng đong đầy trên đôi vai. tiếp nối sứ mục tử mà Chúa đã trải qua, trông nom và dẫn dắt đoàn chiên của Chúa trên đường đời.