CHƯƠNG TRÌNH LỄ MỪNG XUÂN QUÝ TỴ 2013

CHƯƠNG TRÌNH LỄ MỪNG XUÂN QUÝ TỴ 2013

Uncategorized - Mar 24/03/2014

CHƯƠNG TRÌNH LỄ MỪNG XUÂN QUÝ TỴ 2013

CHƯƠNG TRÌNH LỄ

MỪNG XUÂN QUÝ TỴ 2013

 

1 THỨ BẢY 09/02/2013

17h30: Thánh lễ chiều

21h45: Nghi thức đón Giao thừa

22h00: THÁNH LỄ GIAO THỪA

 

2 CHÚA NHẬT 10/02/2013 MÙNG MỘT TẾT

THÁNH LỄ MINH NIÊN CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI

05h30: Thánh lễ Minh Niên

07h30: Thánh lễ Thiếu nhi

17h00: Thánh lễ chiều

 

3 THỨ HAI 11/02/2013 MÙNG HAI TẾT

KÍNH NHỚ TỔ TIÊN, ÔNG BÀ CHA MẸ

06h00: Thánh lễ sáng

17h30: Thánh lễ chiều – Chúc thọ các cụ cao niên

 

4 THỨ BA 12/01/2013 MÙNG BA TẾT

THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM

06h00: Thánh lễ sáng

17h30: Thánh lễ chiều

 

5 THỨ TƯ 13/01/2013 MÙNG BỐN TẾT 

LỄ TRO BẮT ĐẦU MÙA CHAY (ĂN CHAY & KIÊNG THỊT)

Xin xem thêm về luật (ĂN CHAY & KIÊNG THỊT)

06h00: Thánh lễ sáng

17h30: Thánh lễ chiều

 

      Phú Hòa ngày 25 tháng 01 năm 2013

        Tm HĐMV Gx Phú Hoà

       

                Bart. Lê Sơn Hà