CHƯƠNG TRÌNH LỄ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 2013 & TẾT DƯƠNG LỊCH 2014

CHƯƠNG TRÌNH LỄ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 2013 & TẾT DƯƠNG LỊCH 2014

Uncategorized - Mar 24/03/2014

NGÀY 24/12/2013: 18h00: Hoạt cảnh Giáng Sinh 19h00: Thánh lễ dành cho thiếu nhi. 21h00: Canh thức mừng Chúa Giáng Sinh 22h00: THÁNH LỄ GIÁNG SINH

NGÀY 24/12/2013:

18h00: Hoạt cảnh Giáng Sinh

19h00: Thánh lễ dành cho thiếu nhi.

21h00: Canh thức mừng Chúa Giáng Sinh

22h00: THÁNH LỄ GIÁNG SINH

NGÀY 25/12/2013:

06h00: Thánh lễ rạng đông

17h30: Thánh lễ chiều 

NGÀY 31/12/2013:

17h30: Thánh lễ tất niên.

NGÀY 01/01/2014:

05h00: Thánh lễ đầu năm mới 2014

 

Phú Hoà ngày 01/12/2013

  Tm HĐMV Gx Phú Hoà

 

Bart. Lê Sơn Hà