Chương trình lễ mừng Chúa Giáng sinh và năm mới

Chương trình lễ mừng Chúa Giáng sinh và năm mới

Tin Giáo Xứ - Dec 18/12/2018

CHƯƠNG TRÌNH LỄ

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 2018 & TẾT DL 2019

THỨ HAI 24/12/2018:

18h00: Hoạt cảnh Giáng Sinh.

19h00: Thánh lễ dành cho thiếu nhi.

21h30: Chương trình canh thức.

22h00: THÁNH LỄ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

THỨ BA 25/12/2018:

05h30: Thánh lễ rạng đông.

17h30: Thánh lễ chiều.

CHÚA NHẬT 30/12/2018: LỄ THÁNH GIA

05h00: Thánh lễ sáng

07h30: Thánh lễ dành cho thiếu nhi.

17h00: Thánh lễ chiều

Kỷ niệm 10-20-30-40 năm hôn phối cho các đôi vợ chồng trong giáo xứ.

THỨ HAI 31/12/2018:

17h30: Thánh lễ Tạ ơn cuối năm 2018

THỨ BA 01/01/2019:

05h30: Thánh lễ mừng năm mới 2019

17h30: Thánh lễ chiều.